Hjernesagen på Musholm 2022

Den 22. til 24. april 2022 arrangerede Hjernesagen et weekend-ophold på ferie- og kursuscenteret Musholm ved Storebælt for ramte og deres pårørende. Det er anden gang, at Hjernesagen binder an med et sådan arrangement – og ligesom året før var det en stor succes.

Det primære formål med weekend’en er at bryde den sociale isolation og tilbyde en aktiv og sjov weekend i rammer, der er målrettet mennesker med både fysiske og kognitive udfordringer. Tilbagemeldingerne fra de deltagende var entydigt positive, og Hjernesagen håber på at kunne arrangere et lignende ophold de kommende år.

Stemningsbilleder