Støtte til børn som har forældre eller andre pårørende med erhvervet hjerneskade

04.04.24

Hjernesagen i Horsens og Hedensted kommuner tilbyder børn (8-13 år) et forløb, hvor de kan få støtte til at forstå de forandringer en hjerneskade kan medføre i en familie.

Forløbene er gratis, takket være Jelling Musikfestival, som har støtter projektet med 100.000 kr.

Der gennemføres 2 forløb i 2024, med 6-8 børn i hver gruppe. I foråret gennemføres det første forløb fra den 17. april, tidspunktet for forløbet i efteråret er ikke fastlagt på nuværende tidspunkt.

 

I grupperne får barnet et fællesskab, hvor barnet kan:

– Tale åbent om at være barn og pårørende, samt de udfordringer der følger med.

– Spejle sig i andre børn i samme situation.

– Dele tanker, følelser og erfaringer med ligestillede.

– Få viden i børnehøjde om at leve med en erhvervet hjerneskade.

– Tale, hygge, lave mad og spise sammen med andre børn i uformelle rammer.

 

Børnegruppen mødes i en tryg og genkendelig ramme, 6 gange i 2 ½ time ca. hver 14.dage. Gruppen ledes af pædagog og familieterapeut, Sarah Kjær. www.sarahkjaer.dk

Børnegruppen indledes med en telefonisk samtale, hvor det afklares hvilke ønsker forældre og barnet har til barnets deltagelse i børnegruppen.

Afslutningsvis afholdes en forældreaften, hvor der informeres om, de temaer der er arbejdet med i børnegruppen.

 

Yderligere information og foreløbig tilmelding

Christian Haldrup

Mobil: 5118 3734

Mail: chha@hjernesagen.dk

Arkiv