Aktiviteter

< juni 2024 >
mandagtirsdagonsdagtorsdagfredaglørdagsøndag
17 18 19 20 21 22 23
Faste aktiviteter 
Events 

Oversigt over aktiviteter

Kategorier:

Børnegrupper

28. Aug 2024
Hjernesagen i Horsens og Hedensted kommuner starter næste kursus den 28. august, 4. 11. 18. 25. september samt 2. oktober fra kl. 16.30 til 19.00. Vi tilbyder børn, som har forældre, bedsteforældre eller andre pårørende, der er ramt af en hjerneskade, et forløb/kursus, hvor de er sammen med ligestillede under trygge rammer og kyndig vejledning, se næste side. I, der har hjerneskade tæt på livet, har behov for tid til at træffe en beslutning om, at et barn skal deltage i et forløb/kursus. Vi håber, at I tilmelder børn, som kan få hjælpe og glæde af forløbet. Forløbet er gratis. Midt i august, vil vi informere forældre og børn om tid og sted. Flere informationer og tilmelding til forløbet/kurset: Christian Haldrup, chha@hjernesagen.dk , mobil: 5118 3734 Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.   Støtte til børn af forældre med en erhvervet hjerneskade   Hjernesagen i Horsens og Hedensted kommuner tilbyder børn (8-13 år) et forløb, hvor de kan få støtte til at forstå de forandringer en hjerneskade kan medføre i en familie. Forløbene er gratis. Forløbene er finansieret Jelling Musikfestival. Der gennemføres 2 forløb i 2024, med 6-8 børn i hver gruppe. I grupperne får barnet et fællesskab, hvor barnet kan:
  •  Tale åbent om at være barn og pårørende, samt de udfordringer der følger med.
  •  Spejle sig i andre børn i samme situation.
  •  Dele tanker, følelser og erfaringer med ligestillede.
  •  Få viden i børnehøjde om at leve med en erhvervet hjerneskade.
  •  Tale, hygge, lave mad og spise sammen med andre børn i uformelle rammer.
Børnegruppen mødes i en tryg og genkendelig ramme, 6 gange i 2 ½ time ca. hver 14.dage. Gruppen ledes af pædagog og familieterapeut, Sarah Kjær. www.sarahkjaer.dk Børnegruppen indledes med en telefonisk samtale, hvor det afklares, hvilke ønsker forældre og barnet har til barnets deltagelse i børnegruppen. Afslutningsvis afholdes en forældreaften, hvor der vil blive informeret om de temaer, der er blevet arbejdet med i børnegruppen. Yderligere information og tilmelding Christian Haldrup Mobil: 5118 3734 Mail: chha@hjernesagen.dk
StartKl. 16:30SlutKl. 19:00
Titel Kategorier Date Time Location Læs mere
Børnegrupper Generelt 28. Aug 2024 Kl. 16:30 - 19:00 Læs mere