Nyt gruppeforløb til børn

12.06.24

Støtte til børn, som har forældre eller bedsteforældre med en erhvervet hjerneskade

 

Vi har tidligere skrevet til jer og fortalt at Hjernesagen i Horsens og Hedensted kommuner vil gennemføre to kurser for børn, som har forældre, bedsteforældre eller andre pårørende, der er ramt af en hjerneskade.

Det første kursus er gennemført, og de fire børn der har deltaget, har været glade for at være sammen med andre børn, der står i samme situation som dem selv.

 

Første forløb har været en succes. En af børnene, Johanne på 8 år, har udtalt følgende:

»Mine venner i skolen forstår ikke, hvordan det er at have en hjerneskadet far, men dem i børnegruppen har en skadet forælder ligesom mig, så det er sjovt at være der.«

 

Flere af børnene i gruppen har ytret ønske om, at de også gerne vil deltage i det næste kursus.

 

Næste forløb/kursus.

Hjernesagen i Horsens og Hedensted kommuner starter næste kursus den 28. august, 4. 11. 18. 25. september samt 2. oktober fra kl. 16.30 til 19.00.

 

Vi tilbyder børn, som har forældre, bedsteforældre eller andre pårørende, der er ramt af en hjerneskade, et forløb/kursus, hvor de er sammen med ligestillede under trygge rammer og kyndig vejledning, se næste side.

I, der har hjerneskade tæt på livet, har behov for tid til at træffe en beslutning om, at et barn skal deltage i et forløb/kursus.

Vi håber, at I tilmelder børn, som kan få hjælpe og glæde af forløbet.

I må gerne tilmelde børnene nu, så sikre i, at der er plads, men I kan også tilmelde senere.

Forløbet er gratis.

 

Midt i august, vil vi informere forældre og børn om tid og sted.

Flere informationer og tilmelding til forløbet/kurset:

Christian Haldrup, chha@hjernesagen.dk , mobil: 5118 3734

Hvis I har spørgsmål, er I velkommen til at kontakte mig.

 

Støtte til børn

af forældre med en erhvervet hjerneskade

 

Hjernesagen i Horsens og Hedensted kommuner tilbyder børn (8-13 år) et forløb, hvor de kan få støtte til at forstå de forandringer en hjerneskade kan medføre i en familie.

Forløbene er gratis. Forløbene er finansieret Jelling Musikfestival.

Der gennemføres 2 forløb i 2024, med 6-8 børn i hver gruppe.

I grupperne får barnet et fællesskab, hvor barnet kan:

  •  Tale åbent om at være barn og pårørende, samt de udfordringer der følger med.
  •  Spejle sig i andre børn i samme situation.
  •  Dele tanker, følelser og erfaringer med ligestillede.
  •  Få viden i børnehøjde om at leve med en erhvervet hjerneskade.
  •  Tale, hygge, lave mad og spise sammen med andre børn i uformelle rammer.

 

Børnegruppen mødes i en tryg og genkendelig ramme, 6 gange i 2 ½ time ca. hver 14.dage. Gruppen ledes af pædagog og familieterapeut, Sarah Kjær. www.sarahkjaer.dk

Børnegruppen indledes med en telefonisk samtale, hvor det afklares, hvilke ønsker forældre og barnet har til barnets deltagelse i børnegruppen.

Afslutningsvis afholdes en forældreaften, hvor der vil blive informeret om de temaer, der er blevet arbejdet med i børnegruppen.

 

Yderligere information og tilmelding

Christian Haldrup

Mobil: 5118 3734

Mail: chha@hjernesagen.dk

Arkiv