Nyt forsøg med afholdelse af fest i Region Sjælland d. 30. okt. 2021

30.07.21

Og en bøn fra kassereren:

Hej alle.

Så prøver vi igen, med en invitation til regionsfesten denne gang d.30.10.2021.

Dem der evt. vil deltage, har jeg en bøn til Vil i godt vente med, at indbetale penge til sidste øjeblik, da det kan blive aflyst igen.

De bedste hilsner

Kasserer

Henrik Pedersen