Medlemsmøde med Hysse aflyst pga. for få tilmeldte.

25.01.22

Desværre må det planlagte møde torsdag d. 25. januar på Elisabethcenteret med Hjernesagens direktør Hysse Forchammer aflyses.

Den korte åbningstid af lokalforeningens aktiviteter efter Coronanedlukning har bevirket meget lille tilslutning til mødet.