Godt nytår – og efterlysning af 2 bestyrelsesmedlemmer !!!!!!

13.01.24

Kære alle

Godt nytår!

En del af jer er allerede informeret om at Hjernesagens lokalforening i Holbæk/Odsherred
er truet af lukning. 2 ud af de 3 medlemmer af bestyrelsen har ønsket at stoppe
ved årsskiftet 2023/2024.
Kasserer Aino Olsen og næstformand Sanne Agatz er udtrådt af bestyrelsen pr. 31/12
og det medfører derfor at undertegnede formand Sven er eneste medlem af bestyrelsen.

Jeg har et ønske om at kunne fortsætte med arbejdet i lokalforeningen og leder efter
minimum 2 personer, der vil støtte op om arbejdet ved at indgå i en lille bestyrelse.
Vi mangler jo en kasserer, og da jeg ved, at det er en lidet efterstræbt tjans at bestride – vil
jeg tilbyde at overtage dette job. Til gengæld vil der så mangle en formand – hvilket
jeg håber at kunne være en spændende udfordring for et medlem af lokalforeningen.

Grunden til at ville fortsætte er, at jeg synes den eksisterende bestyrelse har kunnet
præsentere nogle rigtig spændende aktiviteter fra starten d. 11.august 2022.
Vi har holdt mange medlemsmøder, haft spændende foredragsholdere, haft musik- og
sang-eftermidddage, været på besøg på museer, teater og til koncertoplevelser.
Der har også været traditionelt festivitas som julefrokost og påskefrokost.

Den nu decimerede bestyrelse nåede at fastlægge et program for 1.halvår 2024.
I det program indgår en generalforsamling d. 21.marts 2024.

Hvis ikke der ved den lejlighed kan vælges en “lovlig” lokalbestyrelse med
minimum formand, kasserer + 1 mere så kan foreningen betragtes som opløst.
Så hvis du også har et ønske om at være med til at glæde ramte og pårørende
hjerneskadede medlemmer – så kontakt mig på telefon 20148364 eller mail
svenlarsen2602@gmail.com.
Og som det kan ses i medfølgende program er der allerede nu medlemsmøde på
torsdag d.11.januar kl. 16:00 og chance for at se eller gense medlemmer i
foreningen i Elisabethcentret.
OBS! Kontakt senest søndag d.7.januar Sven på Tlf. 20148364 eller
Email svenlarsen2602@gmail.com for at melde jer til aktiviteten.

Med håbet om en fortsat
Hjernesagen Holbæk/Odsherred

Sven Larsen