Generalforsamling

17.02.23

Generalforsamling 16/2 1023 m. Årsberetning

Formandens Beretning

Beretningen er denne gang omdelt i 3 dele:

  1. Hjernesagen i Herning – Ikast/Brande.
  2. Hjernesagen Midtjylland
  3. Hjernesagen centralt

I Herning-Ikast/Brande har det været et rimeligt normalt år uden alle aflysninger og ændringer. Hvad angår vores faste aktiviteter om torsdagen, så har vi været meget ude af huset (Frivillig Centret). I bestyrelsen har vi erkendt, at det nok var for meget, selv om det giver nogle oplevelser så koster det lidt på det almindelige sociale samvær., Det vil der blive taget højde for i det nye program. Vores årlige udflugt gik til Vejle Fjord og til sommer går turen til Fur. Vi har været på 2 museumsbesøg og haft 1 besøg på kunstmuseum. Besøgt Center for Kommunikation og Kollektivcentret begge steder vi gerne skal have et godt samarbejde med. Bowling har igen været på programmet. Bestyrelsen har valgt, at der kun skal være 1 gang bowling i næste program. Banko spillet her kan vi takke virksomheder for en stor opbakning og Helle for et stort arbejde med at skaffe de mange flotte gevinster. Der var ikke noget med dekorationer til jul i 22 til gengæld bliver der både forårs- og juledekorationer i år takket være Kims indsats. Juleafslutning og sommerafslutning er gode faste aktiviteter men nu er der så også kommet nytårs taffel med. Ved disse 3 arrangementer er det Claus og Dorthe der yder den store indsats.

Ud over de faste aktiviteter har vi haft et godt foredrag med Anders Langballe. Har deltaget med udstilling ved en fri dag i Herning og deltaget i frivillig børsen i Nørre Snede Hallen.

I 2023 sætter vi fokus på musikterapi, det med 2 foredrag i efteråret. Der arbejdes også med tanken om et foredrag med Hjernesagen diætist. Desuden forsøger vi at påvirke til at der startes et afasikor. Den Jyske Sangskole har tilkendegivet interesse for dette.

Der er kommet godt gang i tilbuddet til foreninger om et foredrag om Stroke. Til gengæld har vi ikke haft held med tilbuddet om blodtryksmålinger ved firmaer, men vi forsætter tilbuddet og vil gerne udbygge med indkøb af et særligt apparat til blodtryksmåling.

Kontakten til de medlemmer som ikke kommer til møderne, er lidt af en udfordring, som vi skal arbejde videre med.

Royal Run her deltager med hold på 1 mile og 1 hold 5 km, som optagt er der fra 14 marts gå turer hver tirsdag kl. 10 start ved parkeringspladsen ved Gl. Vejlevej.

Samarbejde på lokal plan.

I Ikast er Steffen meget aktiv i DH og i Handicaprådet. I Herning er Kim støttet af Helle aktiv i DH. Kim er desuden med i bestyrelsen for Center for kommunikation. Steffen er også med i bestyrelsen og kasserer for Frivillig Center Ikast. Kontakten til Frivillig Center Herning er Jens

Forsøget med samarbejde med Hjerneskade Foreningen blev ikke til noget på landsplan. Vi fastholder et samarbejde på lokal plan med personer her fra området.

Med kommunes afslag på §18 midler til os og de mange andre foreninger, der yder frivilligt arbejde, er det nødvendigt at vi styrker indsatsen med at søge penge andre steder. Vi har en tro på at vi nok skal klare os, medens der andre der vil opleve store problemer. Kommunen sender med afslaget til foreningerne et meget dårligt signal om manglende respekt for det frivillige arbejde.

I oktober blev lokalforeningens navn ændret til Midtjylland. Det skete sammen med at Horsens – Hedensted og Silkeborg blev tilknyttet lokalforeningen. Vores mål med de nye kommuner er at der hurtigst muligt skal dannes lokalforeninger i Horsens og i Silkeborg, omkring Hedensted vil vi afvente udviklingen.

Horsens her har der været lidt startvanskeligheder efter at vi forventede, at det ville komme til at fungere. Nu aflægger vi besøg i Horsens hos SUND BY for at hilse på og aftale brug af lokaler. Ligeledes besøg på Biblioteket.

I Silkeborg vil vi afholde møder i Kjellerup og i Silkeborg. Her vil afklare hvilke tiltag der skal tages for at samle de mange medlemmer der i Silkeborg.

Det er naturligvis en stor opgave vi har påtaget os, men vi tror på den kan løses. Økonomisk bliver der sikrer adskillelser mellem aktiviteterne i de forskellige kommuner. Der blev fra Horsens – Hedensted og Silkeborg overført knap 38000 kr. til Hjernesagen centralt. De penge kan bruges til aktiviteter i området.

Fra Horsens kommune er der modtaget 8000 kr. i § 18 støtte, men vi nåede ikke at søge Silkeborg og Hedensted.

Når der bliver oprettet nye lokalafdelinger, vil vi fortsætte med at holde kontakten til dem. Ligeledes vil vi også sikre at der kommer gang i et årligt møde med Ringkøbing- Skjern og Holstebro.

Landsplan.

Handleplanen er her et af de store opgaver. Det at få folketingets partier og regeringen til at bakke op en landsdækkende handleplan. Dette er også noget vi lokalt skal være opmærksom på.

Antallet af medlemmer er faldet på grund af, at der ikke længere er den samme mulighed for at forsikringsselskaber giver 1 års medlemskab til nye ramte. Vi skal derfor selv være mere aktive for at skaffe medlemmer. Så hører man om personer, der er blevet ramt, så vær med til at gøre opmærksom på os. Vi udstyrer jer gerne med et velkomstbrev.

Stroke Linjen som støttes af Tryg Fonden fungerer godt, så gør brug af dens tilbud om rådgivning.

Antallet af lokalforeninger er nu 32 efter sammenlægningen af en række foreninger. Det er svært at skaffe folk der vil påtage sig bestyrelsesarbejdet. Desuden er der en række administrative krav især omkring økonomi, som gør tingene vanskeligt.

 

 

Kategorier