Bestyrelsens beretning 2021

25.06.21

 

Bestyrelsens Beretning 2021

Det har været en særdeles underlig tid siden sidste generalforsamling. Der har stort set ikke været et reelt møde, jo en udflugt i 20 og her i 21. Vi havde desuden en periode, hvor vi mødtes ganske få og opleve her, at det også kunne være godt.

Det drejer sig nu om at vi skal se fremad, og se de muligheder vi har.

Vores medlemstal er uforandret lige under 200 med 1/3 i Ikast Brande og 2/3 i Herning. Så når vi oplever at ca. 25 er bruger af aktiviteterne så er det kun 12%, Jo ikke umiddelbart så meget, men set i forhold til andre lokale afdelinger ret godt.

Vi er en afdeling med meget store afstande, hvilket helt naturligt skaber en begrænsning i antallet, der fast kommer til vore møder.

Når vi ser på foreningens økonomi, har der nok aldrig stået så mange penge på kontoen, som netop nu. Det er her væsentligt, at skelne mellem midlerne til den almindelige drift og så de særlige projektmidler. Der har været en fremgang i de almindelige driftsmidler.

Den almindelige drift er vore faste aktiviteter, vore møder hver anden torsdag i ulige uger, hvor de største udgifter er udflugten, sommer og jule afslutningerne, servering ved generalforsamlingen. Indtægterne til dette er tilskud fra de 2 kommuner på 9000 kr. og andel af kontingent knap 6000 kr. Sidste år fik vi desuden et tilskud fra Lions i Ikast.

Hvad angår aktiviteter og den kommende program, så har vi fastholdt de kendte ting, dog ikke bowling her tager vi endnu et års pause. Programmet udleveres til jer i dag, således at vi ikke skal sende den ud til jer, men vil ellers blive sent til alle medlemmer. Bestyrelsen ønsker fremover at fastholde de nuværende aktivitet i forbindelse med de faste møder.

De andre og ret store indtægter, er de særlige projektmidler. Penge vi søger hjem fra fonde.

Her har vi fra Fonden af 1844 (de gamle brandkasser) fået 20.000, som er brugt til inventar for at kunne tilbyder oplæg om Stroke hos lokale foreninger. Desuden til porto og breve samt udgifter til et foredrag men hjernesagen direktør Hysse Fosshammer. Foredraget bliver efter flere udsættelser afviklet den 21 oktober på biblioteket, her er det gratis at deltage.

Det er i den sammenhæng at Steffen og jeg tilbyder at komme ud i lokale foreninger for oplyse om stroke. I Nr. Snede ville man efterfølgende overveje en kaffeklub for stroke ramte. Vi har udarbejdet forslag til emner og indhold i disse møder.

Der er fra lokalpuljen under DH bevilget 44.000 kr. til et kursus for bestyrelsesmedlemmer. Hvor målet at blive klædt godt på i det handicap politiske arbejde.

Fra Lokalpuljen under DH har vi fået penge til yderligere 2 foredrag. Den ene bliver afholdt den 16 september med Line Hauptmann Neuropsykolog. Hun vil forholde sig til kognitive skader, og hvordan man kan afhjælper dem. Den sidste vil vi efter planen afvikle til foråret 22 og det vil ske på Vejlefjord. Sådan at man med bus bliver kørt til Vejlefjord.

Ud over midler til de enkelte foredrag fik vi så også penge til administration, og dermed lidt til vores almindelige drift.

Lige nu arbejder vi med en ansøgning om penge til naturaktiviteter, og her er vores tanker kurser i mindfulness ude i naturen og så noget med gå cykler.

Hjernesagen har jo fået en ny hjemmeside. I den forbindelse har alle lokal afdelinger fået deres egen side. Claus har med sin indsats sikret at vores side er oppe at køre. Ubeskedent nok den bedste lokale hjemmeside.

Facebook gruppen her er der 43 medlemmer. Vi forsøge at bringe nogle nyheder videre, samt omtale af vore aktiviteter.

I de 2 kommuner forsøger vi at opnå et godt samarbejde med frivillig centrene. I Ikast er Steffen meget aktiv i bestyrelsen. Vi prioritere også DH samarbejdet i de 2 kommuner. Steffen i Ikast/Brande og fremover er det Kim i Herning

Et indsatsområde i det kommende år vil være, hvordan kommer vi bedre ud i pressen?

På landsplan har Hjernesagen Hovedbestyrelse, ønsker om at sikre det lokale arbejde. I dag er der 40 lokalforeninger, men der er stadig kommuner, hvor der ikke er en forening.

De nuværende 40 lokalforeninger har ikke i lige høj aktivitets niveau. Alle får alligevel samme tilskud pr medlem.

Vi ønsker ikke, at vores lokalforening skal dække et større område. Der vil inden længe komme et forslag om fremtiden, og det sandsynligvis med et oplæg om mere samarbejde mellem foreningerne i et område.

I bestyrelsen vil vi lige efter sommerferien komme til at tage stilling til fremtidens struktur. Er der ikke i en kommune lokal opbakning til en forening, er der så nogen grund til, at arbejde for det. Vi har føling med behovet i vore 2 kommuner, men har da ikke den samme indsigt i andre kommuner. Vi kan fortælle hvad vi laver, og det må være det vi kan.

Centralt er man blevet styrket også økonomisk ved at blive Stroke center. Generelt føles det som tingene fungere godt centralt Den nye direktør er med sin store faglige viden en afgørende faktor.

Sluttelig tak til alle i bestyrelsen. – Tak til alle jer der er med til at gøre hjernesagen til et godt sted at mødes. Lad os håbe at vi frit kan mødes i det kommende år.

Kategorier