Beretning 2022

18.02.22

Beretning 2022

Det er jo kun godt et halvt år siden, at vi sidst havde generalforsamling. Dengang var vi lige begyndt på at leve mere normalt og nu er vi igen ramt af begrænsninger. Det er et liv vi nok må lære at leve med og så få det bedst mulige ud af.

I 2021 var vi meget ude i naturen. Udflugten af de meget smukke midtjyske veje. Turen til Harild Hede og beretning om Harild Hede. Sommerafslutningen og generalforsamlingen ude i Løvbakkerne.

I efteråret har vi haft 2 foredrag om stroke på biblioteket, formålet er at udbrede kendskabet til stroke og skaffe viden om hvad vi selv kan gøre. Biblioteket har været en utrolig god samarbejdspartner, der klarede de praktiske opgaver.

Der er også stille blevet startet op på de almindelige netværksmøder, det med et lidt varieret fremmøde

Vi har fået bevilget penge til gå cykler. Cyklerne vil blive indviet i maj ude i Løvnakkerne af Birger Kjærbye, som der er lavet en fil om. Filmen tilbage på sporet bliver vist den dag.

Den kommende udflugt er blevet flyttet til den 9 juni, men er stadig til Vejlefjord. Hvor der er kaffe med boller og kringle ikke lagkage. Der vil også blive givet en orientering om rehabiliteringen.

På landsplan har man indledt drøftelse om sammenlægning af HS og HJSF. Det sammen med at man opfordrer til at etablere lokalt samarbejde. Vi har lokalt afholdt et møde om samarbejdet, og HJSF-medlemmer må nu deltage i vore møder. Desuden har vi indbudt HJSF til at stille med observatører til vores bestyrelse.

Vi har fået midler til oplevelser Heart – tekstilmuseet og biograf.

Vi havde et mål om at komme i pressen. Det er lykkedes 2 gange, så nu skal vi fastholde denne kontakt til Herning Folkeblad.

Vores ønske er jo at fastholde lokalafdelingen til dække Herning – Ikast/Brande. For at gøre det har vi måttet yde støtte til vore 2 nabo foreninger. Her vil nu lave et mere fast samarbejde, der skal være med til at sikre at der ikke kommer problemer.

HB har her i december vedtaget handlingsplanen for Stroke. Den kan ses på hjemmesiden og det også med en del baggrundsmaterialer. Det gennem gående er at ordet kan i forhold til hjælp skal ændres til skal.  Nu går man så i gang med at påvirke det politiske system til at ændre tingene, så det lever op til handlingsplanen. Lokalt har vi tanker at få landsformanden på besøg til et debatmøde med social og sundhedsudvalgenes formænd.

Vi har sendt et brev til alle kommunalbestyrelsesmedlemmer og ønsket dem tillykke med valget. Det var også brev der fortalte om Hjernesagen og dens virke.

I det kommende år vil vi stadig arbejde med spørgsmålet om at nå ud til alle medlemmer. Vi sendte i år brev til alle medlemmer med programmet. Det vil vi nok gentage. Der er nu 180 medlemmer

Vi skal arbejde med samarbejdet HJSF og samarbejdet i midt vest.

Med gå cyklerne og med udgangspunkt i Løvbakkerne vil vi arbejde med vandreture. Stedet har mulighed for vi kan sætte os og nyde en kop kaffe.

Sluttelig vil jeg gerne takke jer alle for det samvær der har været muligt og tak til bestyrelsen for samarbejdet.

Kategorier