Afasi-fællesskabet – noget for mig?

Afasifælleskabet er for dig, der har afasi og har lyst til at møde andre personer med afasi. Det foregår online via Zoom. Det kan virke svært, men det er det ikke. Det er nyt for alle, men de fleste lærer det. Til alle samtaler, er der en person uden afasi, der får samtalen til at glide og kan give svarmuligheder. Samtalehjælperen kan dele et ”papir” du kan skrive/pege på fra din iPad. Du kan derfor også være med, selvom du har svær afasi.

Aktiviteterne

Tirsdag ml. 10-14: 40 minutters samtale i grupper på 3-4 personer. Samtalen styres af en samtalehjælper. Samtaletidspunkt sendes i mail fredagen inden. Tidspunkt kan ønskes. I sættes sammen efter interesser eller afasiens sværhedsgrad.
Fredag kl. 10: Alle, der er hjemme, kan logge på. Ugens nyheder og weekendens planer vendes. Samtalen styres af en samtalehjælper.

Hvem kan være med?

Nogen har let afasi – andre har svær afasi. Alle er velkomne! Der er dog et par krav:

  1. Du skal kunne følge med i en gruppesamtale (alle samtaler foregår i roligt tempo med skrevne stikord)
  2. Du skal kunne følge med i en gruppesamtale (alle samtaler foregår i roligt tempo med skrevne stikord)
  3. Du skal give plads til andre

Krav til teknik

Du skal bruge en iPad eller en anden tablet.
Hent Zoom-appen og følg guide (sendes på mail).

Regler for pårørende/hjælpere

Hvis du har en, der hjælper dig, må denne kun hjælpe med det tekniske.
Din hjælper må ikke svare for dig eller blande sig i samtalen.

Hvordan melder jeg mig til?

Skriv til afasicafe@gmail.com. Skriv kort:

  1. Skriv telefonnummeretdig selv ELLERen, der kan hjælpe dig i gang, (fx pårørende/hjemmevejleder)
  2. Skriv hvor længe du har haft afasi – og om din afasi er let, moderat eller svær
  3. Skriv hvor gammel du er
  4. Skriv hvor du bor

Du vil herefter blive kontaktet. Vi kan desværre ikke garantere plads til alle.

Hvem står bag?
Center for Hjerneskade og Hjernesagen står bag Afasifællesskabet med støtte fra ”Pulje til 1000 nye fællesskaber mod ensomhed” forvaltet af Slots- og Kulturministeriet. Tilbuddet er gratis og løber frem til december 2021.
Logopæd Trine T. Klinkby er projektleder og kan kontaktes på 3532 9091 eller afasicafe@gmail.com.

Arkiv