Brug Aktiv Patientstøtte i Region Nordjylland

13.01.22

Hjernesagen har fået en henvendelse fra Region Nordjylland, da de gerne vil informere om muligheden for, at tidligere patienter kan bruge Aktiv patientstøtte.

Aktiv Patientstøtte er støttende telefonsamtaler, der henvender sig til borgere med kroniske lidelser fx følger efter en erhvervet hjerneskade.

Aktiv Patientstøtte har indtil nu været et nationalt forskningsprojekt, men de er så heldige at må prøve at være et behandlingstilbud. I Region Nordjylland har vi derfor nu fået en fantastisk mulighed for at patienter/borgere selv må rette henvendelse uden henvisning.

Det kan være, at du kan have glæde af Aktiv Patientstøtte.

Formålet med Aktiv patientstøtte er at styrke patientens egenomsorg, handlekraft og netværk, så der opnås større livskvalitet og bedre opfyldelse af hverdagsmål. Projektet har kørt siden 2017 og har allerede vist gode resultater for øget mestringsevne og højere livskvalitet.

Aktiv Patientstøttes tilbud:

  • Et forløb på 6-9 måneder med støttende telefonsamtaler cirka hver 14. dag  eller efter behov.
  • Forløbet begynder med et fysisk opstartsmøde i patientens nærområde. Dette kan dog også foregå over video eller telefon.
  • Et forløb tager udgangspunkt i den enkelte patient og dennes behov.

Kontakt Aktiv Patientstøtte på tlf. 30 68 63 78 mandag til fredag fra kl. 9.00-12.00

Læs mere her

Arkiv