Revalidering

Revalidering hjælper borgere med begrænset arbejdsevne tilbage på arbejdsmarkedet
Senest opdateret: 19. juli kl. 09:27

Revalidering er til for at finde den kortest mulige vej tilbage på arbejdsmarkedet for dig, som ikke længere kan varetage dit job af fysiske, psykiske eller sociale årsager.

For at få støtte til revalidering:

  • skal du have begrænsninger i arbejdsevnen
  • skal der være en realistisk mulighed for, at revalidering kan føre til hel eller delvis selvforsørgelse
  • må der ikke være andre tilbud, fx efter lov om aktiv beskæftigelsesindsats (som fx et tilbud om ordinær uddannelse, virksomhedspraktik eller job med løntilskud), der kan hjælpe dig med at få en tilknytning til arbejdsmarkedet.

Kommunen træffer afgørelse om revalidering efter en konkret vurdering.

En revalidering vil typisk være uddannelse, optræning eller omskoling. Men det kan også være virksomhedspraktik hos en privat eller offentlig arbejdsgiver.

Under revalidering modtager du revalideringsydelse, hvilket svarer til det højeste dagpengebeløb, du kan få som ledig. Ydelsen er skattepligtig og uafhængig af en evt. ægtefælles indkomst og formue.

Du kan højst få revalideringsydelse i op til 5 år.

 

Retsregler: Lov om aktiv socialpolitik, kapitel 6 og Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats