Ressourceforløb

Hvem er omfattet?
Senest opdateret: 01. februar kl. 11:43

Ressourceforløb er målrettet dig, der har komplekse problemer ud over ledighed og som er i risiko for at komme på førtidspension, hvis du ikke får et tilbud om en særlig tilrettelagt indsats.

Det er en betingelse, at andre muligheder i Beskæftigelsesloven (LAB) og Aktivloven, f.eks. revalidering og fleksjob, er vurderet som udtømte i forhold til at få dig i arbejde eller uddannelse.

Målet med et ressourceforløb er gennem en individuel og helhedsorienteret indsats at udvikle din arbejdsevne og hjælpe dig videre i livet og helst ud i job.

Personer under 40 år kan som udgangspunkt ikke længere modtage førtidspension, medmindre det er helt åbenbart formålsløst at forbedre personens arbejdsevne. De skal i stedet tilbydes et ressourceforløb.

Hvad omfatter et ressourceforløb?

Et ressourceforløb kan vare fra 1-5 år.

Et ressourceforløb vil ofte være en tværfaglig indsats, som både består af beskæftigelses-, sociale- og sundhedsmæssige tilbud. Når du er tilbudt et ressourceforløb får du tilknyttet en koordinerende sagsbehandler, som vil have den primære kontakt til dig.

Da tilbuddet skal tage afsæt i dine særlige forhold, behov og mål, vil indsatsen være forskellig fra person til person, men der kan være tale om indsatser som behandling, træning, praktikforløb, socialpædagogisk støtte m.m.

Er du under 40 år kan du blive tilbudt flere ressourceforløb. Er du over 40 år vil du kun få tilbudt ét ressourceforløb.

Hvad udgør ydelsen?

Under et ressourceforløb vil du som udgangspunkt få en ydelse svarende til kontanthjælpssatsen - ikke-forsørger: 11.282 kr. - forsørger: 14.993 kr. (2018). Hvis du modtager en anden ydelse fx sygedagpenge, når du får tilbudt et ressourceforløb, vil ydelsen svare til sygedagpengesatsen i den periode, hvor du ellers ville have modtaget sygedagpenge.

Ydelsen er uafhængig af din egen formue og en evt. ægtefælles/samlevers formue og indtægtsforhold.

Hvor skal du søge?

Som udgangspunkt vil det være din sagsbehandler i kommunens jobcenter, som vil udarbejde en Rehabiliteringsplan sammen med dig. Den vil blive behandlet i et tværfagligt Rehabiliteringsteam.

Teamet indstiller til kommunen, om du skal have et ressourceforløb, og i givet fald, hvilke indsatser, der skal indgå i ressourceforløbet.

Det er kommunen, der træffer afgørelse om ressourceforløbet.

Retsgrundlag: Lov om en Aktiv Beskæftigelsesindsats kapitel 12 a