Klagemuligheder

Har du fået en behandlings- eller lægemiddelskade, kan du anmelde den til Patienterstatningen.
Senest opdateret: 24. august kl. 01:39

Foto: Colourbox

Patienterstatningen driver en erstatningsordning. Sager bliver afgjort efter klage- og erstatningsloven i et samarbejde mellem læger og jurister.
Find flere oplysninger om dine rettigheder på www.patienterstatningen.dk.

Det er Patienterstatningens opgave at sikre, at du får den erstatning, du efter loven har ret til. Ordningen omfatter stort set hele sundhedsvæsenet.
Det er gratis at anmelde en sag, og du behøver ikke en advokat.

Anmeld din skade på patienterstatningen.dk 

Sundhedspersoners pligt

Ansatte i sundhedsvæsenet har pligt til at fortælle dig om Patienterstatningen, hvis de mener, at du måske har en skade, der giver dig ret til erstatning. De skal også hjælpe dig med at anmelde skaden, hvis du har brug for det.

Du kan dog altid selv tage initiativet, og du er også velkommen til at kontakte Patienterstatningen, hvis du har spørgsmål.

Få rådgivning

Du er velkommen til at kontakte Hjernesagens juridiske rådgivning, der kan rådgive dig om fx erstatningsret.

Læs mere

Pjece om Patienterstatningen