Praktiske boligløsninger til borgere med bevægelseshandicap

Ny rapport angiver principforslag til, hvordan adgangen til eksisterende boliger kan forbedres og dermed øge tilgængeligheden for borgere med bevægelseshandicap. Udgivet 2015.
Senest opdateret: 02. oktober kl. 11:19

Tekst: rådgiver Phillip Jensen, Aalborg Universitet København, Statens Byggeforskningsinstitut

Alle boliger i en eksisterende bebyggelse kan sjældent gøres fuldt tilgængelige for personer, som er afhængige af  rollatorer og manuelle eller el-drevne kørestole. Men det er rent faktisk muligt at anvise brugbare og praktiske løsninger, der gør bebyggelser og de bolignære omgivelser mere anvendelige for mange personer med bevægelseshandicap.

Det fastslår en ny rapport fra Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet udarbejdet af Statens Byggeforskningsinstitut, der stiller skarpt på, hvordan man i forbindelse med udvendig ombygning og renovering kan forbedre adgangen til eksisterende boliger i provinsbyer for personer med bevægelseshandicap, herunder også apopleksiramte.

Niveaufri adgang

I mange tilfælde kan etablering af niveaufri adgang uden for bygningen i form af bedre belægninger,  udligning af trin og etablering af gribeegnede håndlister i begge sider nemlig forbedre tilgængeligheden for mange bevægelseshandicappede og dermed også apopleksiramte med halvsidige lammelser.  

Væsentlige elementer for at sikre tilgængelighed for bevægelseshandicappede er adgangsarealernes udformning frem til indgangen til den enkelte bygning og bolig. Er der niveaufri adgang uden trin og trapper, eller er der ramper og udligning i terræn på adgangsarealer? Er der elevatoradgang til alle lejligheder i etagebyggeri?

Eksempel fra Helsingør

Et tilgængelighedsproblem for bevægelseshandicappede i ældre beboelsesbygninger er, at stueetagen, og dermed hovedindgangen, ofte er hævet et par trin eller en halv etage over terræn.
I dette eksempel fra Helsingør ligger hovedindgangen tre trin over terræn.

Foto _ 4a Hovedindgang Til Lejlighed 1 -3 Trin Og Kun Håndliste I Den Ene Side 450x 600

Det er ikke muligt at etablere niveaufri adgang fra gadesiden til lejlighedens hovedindgang på grund af de tre trin ned til fortovet. Der er dog rigelig plads fra den modsatte side til at udligne niveauforskellen på 20 cm til den sekundære indgang fra haven. Ved anlæggelse af ny granitstensbelægning vil to af de i alt fire lejligheder kunne få niveaufri adgang via haveindgangen.

Rapporten Tilgængelighed til eksisterende boliger i provinsbyen kan downloades gratis på Transport-, Bygnings- og Boligministeriets hjemmeside. Hent rapporten her

Artiklen er udarbejdet i 2015.

(Revideret 2018)