Pårørende: Aflastningsophold hjælper os, men skyldfølelsen tynger

Hjernesagen, Parkinsonforeningen og Pårørende i Danmark står bag en ny landsdækkende undersøgelse omkring kommunale aflastningsophold.
Senest opdateret: 22. oktober kl. 10:34

Kommunale aflastningsophold for kronisk syge eller handicappede kan give et livsvigtigt pusterum til de mange pårørende, som er svært belastede af at hjælpe deres nærtstående. Men mange pårørende kender slet ikke muligheden for aflastning, og de, der gør, oplever skyldfølelse og manglende forståelse fra familien. Det viser en ny undersøgelse blandt 1.215 danske pårørende, som Hjernesagen, Parkinsonforeningen, og Pårørende i Danmark står bag.

 

Læs resultaterne fra undersøgelsen her