FN's handicapkonvention

Læs FN's konvention om rettigheder for mennesker med handicap.
Senest opdateret: 08. marts kl. 02:27

FN's handicapkonvention skal sikre, at personer med handicap fuldt ud kan have samme menneskerettigheder og grundlæggende frihedsrettigheder som andre.

Danmark har været omfattet af handicapkonventionen siden august 2009.

Læs FN's handicapkonvention

Generelle principper

Konventionen indeholder nogle generelle principper, som blandt andet omfatter:

  • Frihed til at træffe egne valg og være uafhængig af andre personer.
  • Ikke-diskrimination.
  • Fuld og effektiv deltagelse og inklusion i samfundslivet.
  • Respekt for forskellighed og accept af personer med handicap som en del af den menneskelige mangfoldighed.