Et samfund for alle

Regeringens handicappolitiske handlingsplan 2013.
Senest opdateret: 08. marts kl. 02:26

"Et samfund for alle" er titlen på den handicappolitiske handlingsplan, regeringen præsenterede i efteråret. Planen skal ”lægge sporene for arbejdet på det handicappolitiske område de næste mange år frem”, står der i forordet. Og det er godt at få den længe ventede plan, men optimal er den ikke, mener Danske Handicaporganisationer, DH.

”Det er fint, at regeringen bekræfter med sin plan, at personer med handicap ligger regeringen på sinde”, siger DH-formand Stig Langvad.

Han glæder sig også over, at regeringen går et skridt længere med at indarbejde FN’s handicapkonvention i Danmark, når den i dette folketingsår lover at fremsætte forslag om at Danmark skal tiltræde tillægsprotokollen til handicapkonventionen.

Hvis forslaget bliver vedtaget, betyder det, at mennesker med handicap i Danmark får mulighed for at klage over afgørelser til FNs Handicapkomite. Man kan dog kun klage til komiteen, hvis ens sag først er prøvet ved øverste domstol herhjemme. 

Læs handlingsplanen "Et samfund for alle"

Fra tilgængelighed til taskforce

Men lige så glædeligt, DH mener, det er at regeringen vil tiltræde tillægsprotokollen, ligeså ærgerligt finder Stig Langvad det, at regeringen foreløbigt ikke ønsker at indarbejde handicapkonventionen i dansk lovgivning.

”Det er den bedste måde at sikre konventionens overlevelse på”, mener han.

Den handicappolitiske handlingsplan er et katalog over tiltag, der på alle mulige måder skal sikre, at mennesker med handicap kan deltage i samfundslivet, udnytte deres potentiale og tage ansvar for deres eget liv på lige fod med alle andre borgere. Det handler om mangfoldighed og ligeværd, øget inklusion og mulighed for at høre til og deltage i fællesskabet.

Ser frem til taskforce

Initiativerne, handlingsplanen lister op, spænder fra ”en strategi for holdningsændringer til mennesker med handicap” over helt konkrete tilgængelighedsinitiativer som lettere adgang til kulturinstitutioner og offentlig transport til oprettelse af en taskforce på handicapområdet, der skal ”bidrage til at øge kvaliteten i kommunernes indsats og sagsbehandling på handicapområdet”.

Taskforcen ser Stig Langvad frem til.

”Det er godt, at regeringen har erkendt, at der er kommuner, der har brug for en håndsrækning, når det gælder om at overholde lovgivningen – især, når det handler om lov om social service. Det er en anerkendelse af, at borgerne oplever en manglende retssikkerhed.”