Genoptræning efter afasi

En hjerneskade kan få sproget til at gå i stykker, populært sagt. Men med træning kan man komme langt.
Senest opdateret: 08. marts kl. 08:12

Under sygehusopholdet

Hvis man har talevanskeligheder, vil man normalt blive kontaktet af en talepædagog/logopæd som vil foretage en vurdering af de sproglige vanskeligheder. Formålet er at finde frem til, hvilke færdigheder der er ramt, og hvilke der er bevaret.

Derefter vil talepædagogen forklare den afasiramte og de pårørende om vanskelighederne og rådgive og vejlede om, hvordan kommunikationen bedst kan foregå.

Talepædagogen vurderer, om der er behov for undervisning, og om den afasiramte er parat til det. Hvis dette er tilfældet, vil de pårørende kunne give talepædagogen vigtige oplysninger om den afasiramtes hverdag og interesser, så taleundervisningen kan få et indhold, der er meningsfuld og har personlig værdi.

Man skal være opmærksom på, at mulighederne for undervisning under indlæggelsen kan variere fra sygehus til sygehus.

Efter udskrivelsen

At blive ramt af afasi virker skræmmende og chokerende på alle, som oplever det. Nogle får det hurtigt bedre, andre bliver ganske langsomt bedre, men en del afasiramte må desværre i lang tid slås med store problemer – måske resten af livet.

For de allerfleste gælder det imidlertid, at vanskelighederne er størst i begyndelsen, og at kommunikationen med tiden glider lettere. Dels er der en spontan bedring, fordi hjernen forsøger at genoprette sig selv, og dels har det stor betydning, at den afasiramte og de pårørende efterhånden bliver klar over, hvordan afasien er, hvilke problemer den giver, men i høj grad også hvad den afasiramte stadigvæk kan.

Efter udskrivelsen fra hospital eller genoptræningsafsnit kan taleundervisningen fortsætte, hvis det skønnes nødvendigt og der visiteres til det.

Undervisningen foregår i de fleste tilfælde på et taleinstitut eller et kommunikationscenter. Nogle steder kan der tilbydes taleundervisning i eget hjem i tilfælde af, at den afasiramte ikke er i stand til at modtage undervisning på kommunikationscentrets matrikel.

Man skal være opmærksom på, at der er forskel fra kommune til kommune på, hvem der bevilger undervisning. Nogle steder er bevillingskompetencen lagt ud til det enkelte kommunikationscenter, andre steder er det kommunens sagsbehandlere, der visiterer til undervisning.

Du kan altid henvende dig til din kommune eller det nærmeste kommunikationscenter for at høre mere om vilkårene i lige netop din kommune.

Det praktiske

Undervisningen tilrettelægges ud fra den enkeltes behov og forudsætninger og tilbydes som eneundervisning og/eller som gruppeundervisning. Undervisningen er en tidsbegrænset aktivitet, det har en klar målsætning og skal evalueres. Undervisningsforløbets længde aftales på forhånd og varierer, afhængig af behovet.

Ifølge Lov om specialundervisning for voksne (kompenserende specialundervisning) skal taleundervisningen ophøre, hvis det vurderes at fortsat specialundervisning ikke afhjælper eller begrænser virkningerne af funktionsnedsættelsen yderligere.  

Ved ophør af undervisning skal der ydes vejledning til deltageren om eventuelle andre relevante tilbud.

Er der behov for kørsel til taleinstitut eller kommunikationscenter er denne gratis.