Genoptræning

Efter en hjerneskade er genoptræning afgørende for, hvordan man kommer videre. Uanset skadens omfang, placering, din alder og hvor gammel skaden er, har du gavn af genoptræning.
Senest opdateret: 28. april kl. 12:56

Foto: Colourbox

Efter en blodprop eller blødning i hjernen er det nødvendigt at genoptræne de evner, den ramte har mistet eller nedsat i forbindelse med hjerneskaden.

Genoptræning er del af en samlet rehabilitering, som skal forbedre og generhverve funktioner hos den ramte, der giver mulighed for at leve et normalt liv igen.

Genoptræning begynder på sygehuset

Genoptræning begynder allerede under indlæggelsen på sygehuset.

Det anbefales, at genoptræningen går i gang så tidlig som muligt for at komme tilbage på samme niveau som tidligere eller bedst mulige niveau.

Genoptræningsplan

Mange ramte har også brug for genoptræning, når de kommer hjem fra sygehuset. Er det tilfældet, har patienten krav på en genoptræningsplan.

Genoptræningsplanen skal angive, om patienten har behov for:

  • almen genoptræning
  • genoptræning på specialiseret niveau
  • rehabilitering på specialiseret niveau

Genoptræningsplanen skal indeholde:

  • Beskrivelse af patientens funktionsevne
  • Genoptræningsbehovet på udskrivningstidspunktet, samt hvilke begrænsninger i funktionsevnen, genoptræningen skal rette sig imod m.v. 

Genoptræning fortsætter i kommunen

Det er kommunen, som har ansvaret for at tilrettelægge genoptræningen i samarbejde med den ramte og pårørende.

Det er vigtigt, at genoptræningen sker i umiddelbar forlængelse af sygehusopholdet, så den ramte kan bygge videre på genoptræningen fra sygehuset.

Vedligeholdende træning

Mange apopleksipatienter har fortsat behov for vedligeholdende træning eller vederlagsfri fysioterapi, når genoptræning efter sundhedslovens bestemmelse er afsluttet. Det er kommunerne, der har ansvaret for den vedligeholdende træning.

Praktiserende læge kan henvise til vederlagsfri fysioterapi iht. Sundhedsloven.

Læs mere

Læs mere om genoptræning.

Du kan også læse, hvordan man genoptræner efter afasi, dysfagi og synsvanskeligheder.

Nye regler for genoptræning 1. januar 2015

Kilder

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi (2013), afsnit 5.12.

Sundhedslovens § 84 og Bekendtgørelse nr.1266 (2006) 

Sundhedsloven – Lov nr. 546 (2005), med senere ændringer - § 140

16 Servicelovens § 86