Træthed

Mange mennesker med hjerneskade oplever, at de bliver trætte på en måde, de aldrig før har oplevet. Man kalder det også hjernetræthed eller taler om udtalt træthed.
Senest opdateret: 18. januar kl. 02:30

Træthed er meget hyppig i den første måned efter en apopleksi, dvs. en blodprop eller en blødning i hjernen, men hos omkring 30 procent af dem, der får en apopleksi, fortsætter trætheden og bliver kronisk.

Fysisk og psykisk træthed

Trætheden forekommer oftere hos ramte, der også har fysiske handicap som følge af deres hjerneskade. Hjernetrætheden kan både føles som fysisk træthed, muskelsvaghed eller mangel på energi, men også som meget voldsom udmatning efter fysisk eller intellektuel aktivitet.

Uafhængig af depression

Depression og træthed forekommer ofte samtidigt efter en hjerneskade, men er uafhængige af hinanden. Hvis man har mistanke om depression, bør man søge læge.  Depression kan behandles, men man har endnu ikke fundet en behandling, der også hjælper på trætheden.

Træthed et legitimt handicap

Ifølge nogle undersøgelser kan faktorer som livsstil, søvnproblemer, smerter, bivirkninger af medicin eller negative følelser også være med til at skabe den udtalte træthed, men man ved ikke så meget om sammenhængene endnu. 

Trætheden er et handicap, der er lige så legitimt som hjerneskadens andre alvorlige følger.

Samtaler med en neuropsykolog kan være en hjælp til at lære at leve med trætheden i en periode eller kronisk.

Kontakt fx Hjernesagens neuropsykolog Line Hauptmann

Kilde

Apopleksi – sygdom, behandling og organisation, Munksgaard, 2012