Synsproblemer

Mange oplever at få synsvanskeligheder og at miste en del af synsfeltet efter en blodprop eller blødning i hjernen. Synet påvirkes forskelligt alt afhængig af, hvor i hjernen og hvor stor skaden er.
Senest opdateret: 22. oktober kl. 10:53

Foto: Colourbox

At miste en del af sit synsfelt skaber nogle tydelige problemer. At man ikke kan se eller orientere sig med det blinde område er naturligvis et stort problem, men tabet af synsfelt fører også andre ting med sig:

  • Dårligere balance
  • Evnen til at vurdere afstande påvirkes
  • Man bliver langsommere til at skifte blik mellem forskellige afstande
  • Dårlige arbejdsstillinger, der giver smerter i muskler og nakke, fordi man må sidde anderledes end før for at kunne se
  • Det bliver vanskeligere at læse, fordi linjeskift og orientering i teksten bliver sværere

Dertil kommer, at synsfeltstabet som regel ikke er den eneste følge af skaden, og resten af kroppen skal fungere på anderledes betingelser end før. Det kan også være tale om svimmelhed, problemer med orienteringsevnen samt rum- og retningssans.

Hvad er muligt?

De mistede nerveceller får man ikke igen ved træning, men de, der ligger i gråzonen omkring det ramte område, og de, der deltager i tilknyttede processer, har et overset potentiale.

Der er stor plasticitet i nervesystemet. Plasticitet betyder, at når en proces bliver gjort umulig, fordi celler er væk, tager et andet område ofte over.

Blandt andet derfor er der næsten altid et rehabiliteringspotentiale, men træningen må stile mod et realistisk mål ud fra den givne situation. Træning af synet kan også hjælpe med passende kompensationsstrategier.

Læs mere

Genoptræning af synet efter en hjerneskade

NVT-metoden: Søren lærer at se igen

Kilde

Neurooptometrist Steen Aalberg

 

(Revideret 2018)