Facts om hjerneskader

Her kan du læse tal og statistikker om hjerneskader.
Senest opdateret: 07. marts kl. 12:15

Foto: Colourbox

Hvert år får henholdsvis 20.000 voksne og 1500 børn en erhvervet hjerneskade - en skade på hjernen, som opstår på grund af sygdomme eller ulykker.

Blodprop eller blødning i hjernen

Apopleksi er en fællesbetegnelse for blødning og blodprop i hjernen

 • 12.500 danskere bliver hvert år ramt af en blødning eller blodprop i hjernen
 • Ca. 85 % af alle apopleksitilfælde skyldes blodprop i hjernen, og ca. 15 % skyldes blødning i hjernen
 • 4.800 danskere om året bliver ramt af en forbipasserende blodprop i hjernen (TCI)
 • 90.000 lever med diagnosen apopleksi; blodprop eller blødning i hjernen
 • Halvdelen af ramte har varige men, og hver fjerde er afhængig af andres hjælp i det daglige
 • 7 % af alle dødstilfælde skyldes blødning eller blodprop i hjernen. Tallet er faldende.
 • Dødeligheden inden for de første 30 dage efter en apopleksi er omkring 14 % og har været stabil gennem de sidste 10 år
 • 70 % af de ramte er over 65 år
 • 53 % af de ramte er mænd. Over 65 år er knap hver tredje af de ramte mænd
 • Udgifter til apopleksi er estimeret til 2,7 mia. kr. om året, svarende til 4 % af sundhedsvæsenets samlede udgifter

Læs mere om blodprop eller blødning i hjernen.

Anden erhvervet hjerneskade

Anden erhvervet hjerneskade dækker over skader i hovedet på grund af slag, fald, trafikulykker, tumorer, hjernerystelse, iltmangel, hjernebetændelse og lignende.

 • 8.800 danskere om året får en anden erhvervet hjerneskade
 • 45.000 lever med følgerne af en anden erhvervet hjerneskade
 • 58 % af indlagte grundet anden erhvervet hjerneskade er under 65 år, og 23 % er under 45 år.
 • Der er en betydelig overvægt af mænd i alle aldersgrupper under 75 år.

Læs mere om anden erhvervet hjerneskade.

Kilder

Sygdomsbyrden i Danmark 2015, Sundhedsstyrelsen, 253-268.

Forløbsprogram for rehabilitering af børn og unge med erhvervet hjerneskade, Sundhedsstyrelsen 2011.

Forløbsprogram for rehabilitering af voksne med erhvervet hjerneskade, Sundhedsstyrelsen 2011.

Hjerneskaderehabilitering - en medicinsk teknologivurdering, Sundhedsstyrelsen 2011.

Referenceprogram for behandling af patienter med apopleksi og TCI, Dansk Selskab for Apopleksi 2013.

Årsrapport 2013, Neurolog, ph.d., klinisk forskningslektor Hanne Christensen, Bispebjerg Hospital.