Frit sygehusvalg

I princippet har man mulighed for at vælge det sygehus, som har den korteste ventetid.
Senest opdateret: 16. april kl. 11:22

I praksis er der dog nogle begrænsninger.

  • En sygehusafdeling kan afvise at tage flere på venteliste, hvis kapaciteten er for hårdt presset. Desuden er højt specialiserede afdelinger på landets universitetssygehuse i København, Odense, Århus og Ålborg forbeholdt patienter med komplicerede og sjældne sygdomme. Man kan derfor kun blive behandlet på en af de afdelinger hvis ens sygdom gør det nødvendigt.
  • I tilfælde, hvor akut behandling er nødvendig, vil man altid blive kørt til nærmeste, relevante sygehus. Efter indledende undersøgelse og evt. akutbehandling vil det frie sygehusvalg træde i kraft.

Hvis den behandling, man venter på, indebærer mere end 1 måneds ventetid, har man i henhold til det udvidede frie sygehusvalg ret til at søge behandling i privat regi eller i udlandet, såfremt den klinik, man vælger, har en aftale med Danske Regioner.
Hvis man vælger at benytte sig af frit sygehusvalg, skal man selv betale de ekstra transportudgifter. Oplysninger om mulighed for at blive skrevet på venteliste på hospitaler i andre regioner kan fås hos den enkelte regions patientkontor.
Man skal henvende sig til sin egen praktiserende læge, hvis man vil skrives på venteliste til et andet hospital.