Cerebrum (storhjernen)

Består af to hjernehalvdele eller hemisfærer adskilt af en dyb fure.
Senest opdateret: 16. april kl. 11:22

Hjernehalvdelene inddeles i ikke klart adskilte "lapper": pandelap (frontallap), isselap (parietallap), nakkelap (occipitallap) og tindingelap (temporallap), hvor de mentale, kognitive og sproglige processer foregår, og hvor sanseindtrykkene opfattes og bearbejdes (perciperes). Ligeledes styres de frivillige bevægelser fra storhjernen. Evnen til bevægelse af kroppens muskler styres fra modsatte hjernehalvdel. Dette bevirker, at en skade på højre bevægeområde bevirker lammelse i venstre side. Hos de fleste mennesker er de sproglige processer placeret i venstre hjernehalvdel. Det vil sige, at hvis man får en apopleksi eller anden hjerneskade her, vil man få afasi.