Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister (DAP) en tværfaglig, landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase, som har til formål at forbedre kvaliteten af behandlingen af patienter med apopleksi i Danmark.
Senest opdateret: 08. marts kl. 08:09

Der er p.t. ca. 100.000 registrerede patientforløb i Dansk Apopleksiregister, hvilket udgør en værdifuld datakilde til at belyse og udvikle kvaliteten af den tidlige diagnostik, behandling, pleje og rehabilitering af patienter med akut apopleksi i Danmark.

Databasen bliver brugt til at holde øje med implementeringen af nøgleanbefalinger fra de nationale, kliniske retningslinjer.

Alle patienter over 18 år med akut apopleksi, der har haft et indlæggelsesforløb af kortere eller længere varighed, skal indberettes til Dansk Apopleksiregister.

Behandlingsmål

Der er opstillet følgende standarder for behandling:

1. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn) indlægges på en apopleksienhed. Standard er 90 % af patienterne.

2. Patienter med akut iskæmisk apopleksi og uden atrieflimren bør hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn) sættes i trombocythæmmende behandling. Standard er 95 % af patienterne.

3. Patienter med akut iskæmisk apopleksi og atrieflimren bør sættes i oral antikoagulansbehandling senest 14 dage efter indlæggelse, såfremt der ikke foreligger kontraindikationer. Standard er 95 % af patienterne.

4. Patienter med symptomer på apopleksi bør hurtigst muligt (på indlæggelsesdagen) udredes med CT eller MR-skanning. Standard er 80 % af patienterne.

5. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn) vurderes af fysioterapeut med henblik på omfang og type af rehabilitering samt tidspunkt for påbegyndelse af fysioterapi. Standard er 90 % af patienterne.

6. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn) vurderes af ergoterapeut med henblik på omfang og type af rehabilitering samt tidspunkt for påbegyndelse af ergoterapi. Standard er 90 % af patienterne.

7. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (på indlæggelsesdagen) mobiliseres. Standard er 80 % af patienterne.

8. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (senest 2. indlæggelsesdøgn) vurderes med henblik på ernæringsrisiko. Standard er 90 % af patienterne.

9. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (på indlæggelsesdagen) og inden indtagelse af oral føde eller væske vurderes med indirekte synketest (vågenhed, evne til at hoste og synke) med henblik på vurdering af synkefunktion og aspirationsrisiko. Standard er 80 % af patienterne.

10. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (på indlæggelsesdagen) vurderes med direkte synketest (vandtest med og uden fortykkelsesmiddel samt fast føde) med henblik på synkefunktion og aspirationsrisiko. Standard er 80 % af patienterne.

11. Patienter med apopleksi bør hurtigst muligt (senest 4. indlæggelsesdøgn) udredes med ultralydsscanning/CT-angiografi af halskar. Standard er 90 % af patienterne.

12. Patienter med apopleksi og behov for karotisendarterektomi bør højest vente 14 dage fra indlæggelse til operation. Standard er 90 % af patienterne.

13. Patienter med apopleksi bør indlægges akut (dvs. indenfor 3 eller max. 4½ time efter sygdomsdebut). Standard er 30 % af patienterne.

14. Patienter med apopleksi, som behandles med trombolyse, bør påbegynde behandlingen umiddelbart efter indlæggelse (senest 1 time efter indlæggelse). Standard er 50 % af patienterne.

15. Patienter med akut iskæmisk apopleksi bør så vidt muligt trombolyseres. Standard er 10 % af patienterne.

Læs mere om behandlingsmål i Dansk Apopleksiregisters årsrapport (2014).

Dansk Apopleksiregister

Dansk Apopleksiregister er en landsdækkende klinisk kvalitetsdatabase godkendt af Sundhedsstyrelsen og finansieret af regionerne.

Læs mere

Læs mere om Dansk Apopleksiregister.

Læs om kvaliteten i behandlingen af apopleksi på Sundhed.dk