Konference om hjerneskade og rehabilitering 27. november

Hvordan sikrer man sammenhæng og god kvalitet i indsatsen over for borgere med hjerneskade? Hjernesagen holder konference til efteråret sammen med Sundhedsstyrelsen, KL, Socialstyrelsen, Danske Regioner og Hjerneskadeforeningen. Det er 27. november 2015 i København.
Senest opdateret: 17. januar kl. 03:04

En række nationale initiativer som forløbsprogrammer, visitationsretningslinjer, to store puljer og den nationale koordinationsstruktur har gennem de senere år været målrettet børn, unge og voksne med erhvervet hjerneskade. Det har medført en række ændringer og tilpasninger i samspillet mellem sygehus og kommune, tværkommunalt og internt i kommunerne.

Nu er der behov for at gøre status og diskutere implementeringen, ny viden, visioner og pejlemærker for den fremtidige indsats.

Konferencen stiller skarpt på nogle af disse spørgsmål:

  • Hvordan indgår borgerne og deres pårørende i tilrettelæggelsen af indsatsen?
  • På hvilken måde støtter de nye bestemmelser på genoptræningsområdet sammenhæng?
  • Hvordan arbejdes der med at implementere de nye specialiseringsniveauer, så det skaber kvalitet og sammenhæng for borgerne? 
  • Hvordan sikrer vi, at de rette tværfaglige kompetencer er til stede på sygehuse, i almen praksis og i kommunen?

Temaerne belyses gennem oplæg fra både nationale og internationale eksperter i aktiv dialog med deltagerne samt i sessioner, hvor vi går i dybden med enkelte indsatsområder.  

Mød førende forskere

På konferencen er der mulighed for at møde professor Lynne Turner-Stokes, direktør for Regional Rehabilitation Unit, Northwick Park. Hun er international førende forsker inden hjerneskaderehabilitering og har publiceret en lang række artikler om effekten af hjerneskaderehabilitering.  Lynne Turner-Stokes har solid erfaring med at udvikle og implementere specialiseringsniveauer målrettet borgere med erhvervet hjerneskade. Disse erfaringer vil hun tale om på konferencen.  

Derudover vil professor Jakob Kjellberg, KORA tegne de store og aktuelle linjer i udviklingen af det danske sundhedsvæsen. Det sætter rammen for en drøftelse af de muligheder og udfordringer, der konkret er ved tilrettelæggelsen af hjerneskaderehabilitering.

Konferencen henvender sig til regionale og kommunale ledere, fagprofessionelle, politikere, borgere og pårørende til personer med hjerneskade og andre med interesse for hjerneskaderehabilitering.

Praktisk

Konferencen finder sted fredag den 27. november 2015, kl 9.30 – 16.00 på Comwell Conference Center Copenhagen, Center Boulevard 5, 2300 København S.  

Pris: 1800 kr.

Tilmelding kan ske fra 1. sept. 2015.  

Kontaktperson: Britta Bjerrum Mortensen ( bbm@sst.dk )