Søg et Juchum-legat

Som medlem af Hjernesagen har du mulighed for at søge om et Juchum-legat.
Senest opdateret: 18. december kl. 01:52

Formål

Som medlem af Hjernesagen har du mulighed for at søge om et Juchum-legat i 2020. Legatet skal understøtte, at hverdagslivet – for dig og din familie - bliver så lidt muligt påvirket af at være apopleksiramt. Herunder at dine sociale aktiviteter og din livskvalitet understøttes. Legatet er tidsbegrænset til 2020, og Hjernesagen administrerer legatmidlerne.

Du kan søge om støtte til:

 • Deltagelse i aktiviteter i Hjernesagen
 • Transport- og evt. opholdsudgifter mv. til sociale og kulturelle aktiviteter for dig og evt. din familie
 • Deltagelse i højskoleophold eller lignende i Danmark
 • Indkøb af udstyr, der muliggør deltagelse i sociale relationer og aktiviteter

Legatet uddeles i portioner op til 10.000 kr.

Da Fondation Juchum er en udenlandsk fond, vil legatet ikke være skattefrit, hvilket kan få betydning for visse ydelser fra det offentlige, fx hvis man modtager boligstøtte.

Forudsætninger

For at ansøge om et Juchum-legat skal du opfylde følgende:

 • Du skal være medlem af Hjernesagen.
 • Du kan ikke søge om støtte, hvis du allerede har betalt for det, du søger støtte til.

Sådan søger du

Du skal sende en ansøgning til Hjernesagen, hvis du ønsker at søge om et Juchum-legat.

Ansøgning

Du skal sende en ansøgning til Hjernesagen.
I ansøgningen skal du skrive:

 • Dine kontaktoplysninger: Navn, medlemsnummer, adresse, telefonnummer og evt. e-mailadresse.
 • Hvad du søger om støtte til.
 • Kort om din sygdomsforløb og hvordan legatet vil støtte og aflaste dig.
 • Hvor stort et beløb du søger om.
 • Kort beskrive dine/jeres økonomiske forhold.
 • Hvor stort et beløb du søger om.
 • Vedlæg din og din evt. ægtefælles seneste årsopgørelse fra SKAT.

Send din ansøgning til

Hjernesagen
Blekinge Boulevard 2
2630 Taastrup

Sådan behandler vi din ansøgning

Vi behandler ansøgninger løbende og ud fra en vurdering af ansøgers økonomiske forhold. Du må forvente en sagsbehandlingstid på op til en måned, fra vi får din ansøgning med alle de nødvendige informationer som beskrevet ovenfor, til du får skriftligt svar.

Kontakt

Hvis du har spørgsmål, er du velkommen til at ringe til Hjernesagens rådgivning på telefon 36 38 85 51 - mandag, tirsdag og torsdag fra kl. 9.30-14.00 (dog lukket pga. frokost fra kl. 12.00-12.30).