Pårørendeuddannelse

Er du pårørende og kunne have lyst til at støtte andre pårørende?
Senest opdateret: 09. juni kl. 10:12

Hjernesagen har fået midler fra Sundhedsstyrelsen til at lave et mindre projekt, hvor pårørende uddannes til at instruere andre pårørende, så de kan styrkes i deres rolle som pårørende.

Du skal som instruktør i samarbejde med en anden instruktør og lokalforeningen i dit område være tovholder på pårørendeuddannelsen. Hvert uddannelsesforløb består af to moduler, hvortil du vil få en udførlig guide samt gennemgå et heldagskursus til at blive instruktør. Du vil aldrig stå alene med opgaven, da I altid vil være to instruktører til at afholde pårørendeuddannelsen. Du vil desuden modtage feedback og have kontakt til projektledelsen i forbindelse med afholdelsen af uddannelsesforløbet samt efterfølgende få opbakning og støtte fra lokalforeningen i dit område.

Skal jeg være instruktør?

Som instruktør skal du:

  • Selv være pårørende, som har oplevet, hvordan du selv har skulle ændre på din hverdag og de følelser, det kan føre med sig
  • Være afklaret omkring din egen situation som pårørende
  • Være indstillet på at følge Hjernesagens guidelines for modulerne
  • Give feedback til projektledelsen for at sikre kvaliteten
  • Kunne sætte dig selv i baggrunden for at invitere gruppen ind i samtalen
  • Kunne stille spørgsmål til gruppen og inddrage gruppens erfaringer til fælles læring
  • Have gode sociale kompetencer og kommunikationsevner for at skabe et trygt miljø
  • Kunne planlægge og gennemføre aktiviteter

Når man bliver pårørende til et menneske med erhvervet hjerneskade, så beskriver mange pårørende, at deres liv bliver slået ud af kurs, eller det slår en kolbøtte eller bliver helt forandret. Uanset hvad skal man som pårørende finde en måde at komme videre på i livet.

Projektet fokuserer på at give deltagerne redskaber til at blive styrket i deres hverdag som pårørende. Dette vil f.eks. ske ved at støtte pårørende til at anvende nye strategier, anskue sin situation fra andre vinkler og få ideer til at ændre på sin situation for at få mere overskud i hverdagen. Erfaring skal gives fra pårørende til pårørende.

Det er det arbejde, du skal støtte som pårørendeinstruktør.

Instruktørkurser

Som pårørendeinstruktør skal du have gennemgået en heldagsinstruktøruddannelse ved psykolog Nadia Korfitsen og Hjernesagens rådgiver Maja Klamer Løhr, som begge har flere års erfaring med at støtte og undervise pårørende til mennesker med en erhvervet hjerneskade.

Instruktørkursus i Horsens

26. september 2020

Instruktørkursus på Sjælland

19. september 2020

På hvert instruktørkursus vil der være seks til otte instruktøraspiranter.

Hvor skal jeg henvende mig?

I skal kontakte Maja Klamer Løhr på telefon 21 82 30 03 eller e-mail mkl@hjernesagen.dk, hvis I ønsker at være med eller har brug for flere oplysninger. 

Vi ser frem til at høre fra jer.

Bilag

Hent bilagene til kurset her