Giv Tid – til de der har svært ved sproget

"Giv tid"-kampagnen skal hjælpe mennesker med et kommunikationshandicap.
Senest opdateret: 08. marts kl. 07:35

Giv tid er et initiativ fra Hjernesagen, der skal hjælpe mennesker med et kommunikationshandicap - afasi - så de bedre kan klare sig i hverdagen. 

Mennesker med kommunikationshandicap kan opleve at blive betragtet som ubegavede eller berusede, blot fordi de ikke er i stand til selv at gøre sig forståelige. Og det er svært at acceptere, når man nu gerne vil være en aktiv del af samfundet. 

Kampagnen sætter fokus på at give tid til samtalen, når man taler med et menneske, der har et kommunikationshandicap som afasi.

Kampagnen løb til udgangen af 2013, men tager fortsat nye partnere ind. Se hvilke kommuner og virksomheder, der er partnere i Giv tid.

Materialer

I forbindelse med kampagnen er der udviklet materiale, man som afasiramt kan bruge til at vise andre, at man har et kommunikationshandicap og har brug for tid til samtalen. 

Hvis du ønsker materialer, kan du sende en mail til admin@hjernesagen.dk.