Center for Hjerneskade får Hjernesagens ærespris 2013

Hjernesagens ærespris går i år til Center for Hjerneskade for centerets unikke og højt specialiserede arbejde med rehabilitering af mennesker med hjerneskade.
Senest opdateret: 08. marts kl. 07:22

Centeret var det første af sin art i Europa, da det åbnede i 1985, og formålet var at vise, at personer med erhvervet hjerneskade kan forbedre deres muligheder for at vende tilbage til et aktivt liv, hvis de får intensiv, helhedsorienteret træning.

”Centret har altid gjort et fantastisk godt arbejde til gavn for mennesker ramt af en hjerneskade. Man har sat den ramte i centrum, og udgangspunktet er den ramte persons ressourcer og behov”, skriver Hjernesagens direktør Lise Beha Erichsen i begrundelsen.

Brug for spydspidser

I valget af Center for Hjerneskade ligger også en markering af, hvor vigtigt, Hjernesagen mener, det er at støtte de højt specialiserede hjerneskadetilbud, der de senere år har været under hårdt pres til ubodelig skade for de hjerneskadede og samfundet.

”Vi har brug for spydspidser, der går forrest i udviklingen af nye rehabiliteringstilbud, som kan udvikle nye metoder, opsamle viden nationalt og internationalt, og som ikke mindst kan give et højt kvalificeret tværfagligt tilbud til de borgere, der bliver ramt af hjerneskade”, siger Lise Beha Erichsen.

Direktør for Center for Hjerneskade, neuropsykolog Frank Humle, der ses på billedet til venstre, modtog æresprisen på centerets vegne ved Hjernesagens repræsentantskabsmøde i Vejle 2. juni 2013.

Æresprisen består af et forskningslegat på 10.000 kroner og en akvarel af den fynske kunstner Nina Ferlov.