Hysse Forchhammer modtager Hjernesagens ærespris 2012

Ledende neuropsykolog Hysse Forchhammer, Glostrup Hospital, modtager årets ærespris.
Senest opdateret: 08. marts kl. 07:22

Som ledende neuropsykolog på Glostrup Hospital har Hysse Forchhammer været med til at udbygge den neuropsykologiske enhed til dens nuværende form, med i alt ni ansatte neuro- og kliniske psykologer samt en række tilknyttede praktikanter, speciale- og ph.d. studerende.

Hysse Forchhammer har altid interesseret sig for rehabilitering og særligt for brugerinddragelse.  Hun har gennemført forskning på området, hun har skrevet bøger og artikler om emner som livskvalitet, patient- og pårørendeinddragelse, brug af hjælpemidler, effekt af patientskoler, træthed.
Og til efteråret er Hysse Forchhammer bogaktuel som redaktør af en omfattende lærebog om forebyggelse, behandling og rehabilitering af apopleksipatienter.

Hysse Forchhammer underviser medicinstuderende i neuropsykologi og hjerneskaderehabilitering på Københavns Universitet og underviser på Masteruddannelser på Århus Universitet og Syd Dansk Universitet.

Hysse Forchhammer var også formand for den arbejdsgruppe, der udarbejdede MTV rapporten om Hjerneskaderehabilitering, som Sundhedsstyrelsen udgav i 2011, ligesom hun også var repræsentant for Dansk Selskab for Apopleksi i arbejdet med forløbsprogrammet for rehabilitering af voksne hjerneskadede – et arbejde Hjernesagen også deltog aktivt i.

Hysse Forchhammer er et aktivt medlem af Hjernesagens ekspertudvalg, hvor hun er med til at sikre, at Hjernesagen står fagligt stærkt.

I 2009 vandt Hysse 1. prisen i Helsefondens prisopgave om organisering af apopleksirehabiliteringen i Danmark.