PensionDanmark gør en forskel for apopleksiramte

Hjernesagens ærespris 2011 hylder pioner i forsikringsverdenen for en visionær samtænkning af forsikring og apopleksiramtes livskvalitet.
Senest opdateret: 08. marts kl. 07:22

Et økonomisk pusterum er vigtigt, hvis man rammes af alvorlig sygdom, som blodprop eller blødning i hjernen. Men andre aspekter end det økonomiske spiller ind, hvis man på grund af sygdom og dens følger pludselig skal skifte gear i både familie- og arbejdsliv.

”Når man bliver alvorligt syg, er der akut behov for støtte både under og efter sygdommen er indtrådt. Vi er økonomisk garant for et pusterum – men penge gør det ikke alene. Derfor opsøgte vi et tæt samarbejde med patientforeningerne som HjerneSagen. Det giver medlemmet de bedste muligheder for at blive set, hørt og lyttet til – og så forøger de chancerne for at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen,” siger adm. direktør Torben Möger Pedersen, PensionDanmark.

Lindrer livskrise

Kontakten med patientforeninger kan være et væsentligt bidrag til at komme igennem en livskrise som følge af alvorlig sygdom. Fordi man i situationen ikke altid kan overskue at tage kontakt, er det en optimal løsning at sammenkoble forsikring og et tilbud om et års medlemskab i den for sygdommen relevante patientforening.

”Vi ved af erfaring, at nyramte og deres pårørende oplever den første tid som kaotisk og præget af angst for fremtiden. Selv om de har brug for hjælp, kan det være svært at gøre noget aktivt for at få den. Derfor er det et stort fremskridt, at de kan få tilbuddet sammen med udbetalingen af forsikringspræmien for kritisk sygdom,” siger Lise Beha Erichsen, direktør for HjerneSagen.

Vist vejen for andre

En mindre stikprøve blandt de via PensionDanmark indmeldte medlemmer viser, at stort set alle har taget positivt imod PensionDanmarks tilbud om et års gratis medlemskab.

”Stort set alle har kunnet få svar på deres spørgsmål om apopleksi og har aktivt benyttet tilbud om telefonisk rådgivning, de lokale tilbud m.m,” siger Lise Beha Erichsen.

PensionDanmark har banet vejen for, at AP Pension, Nordea Liv & Pension og Danica Pension også har indgået lignende aftale med en række patientforeninger.