Hjernesagens ærespris 2010

Professor overlæge Hans Ibsen modtog Hjernesagens ærespris 2010. På Hjernesagens repræsentantskabsmøde den 30. maj 2010 uddelte foreningen for første gang en ærespris.
Senest opdateret: 08. marts kl. 07:22

Æresprisen gik til professor, overlæge Hans Ibsen, forhenværende formand for Dansk Hypertensionsselskab (hypertension = forhøjet blodtryk)

Begrundelsen for uddelingen af æresprisen til Hans Ibsen er bl.a. hans store engagement i at få udbredt kendskabet til blodtrykkets betydning for helbredet bl.a. sammenhængen mellem for højt blodtryk og apopleksi.

Hans Ibsens sagde i sin takketale:

"Kære hele Hjernesagen

Tusind tak for den flotte ærespris – jeg er meget stolt og glad. Jeg anser det som en stor hædersbevisning. Jeg blev også overrasket. I vores samarbejde har jeg altid beundret Hjernesagens arbejde, som selvfølgelig helt centralt har handlet om at varetage interesser for og hjælpe personer der har haft en hjerneskade efter et apopleksitilfælde – et arbejde af stor vigtighed. Men at I også har fokuseret på nødvendigheden af at forebygge apopleksi har for mig været helt afgørende for vores samarbejde. Som blodtryksforsker gennem 40 år og som formand for Dansk Hypertensionsselskab (selskab til bekæmpelse af forhøjet blodtryk) – synes jeg, at jeres engagement i opsporing og behandling af forhøjet blodtryk – den vigtigste enkelt risikofaktor for apopleksi – er et meget klogt indsatsområde.

Jeg ser frem til et fortsat frugtbart samarbejde omkring vores fælles meget vigtige opgaver."