Ekspertpanel

Hjernesagens ekspertpanel rådgiver Hjernesagen i faglige spørgsmål. Ekspertpanelet består af nogle af de mest respekterede fagfolk på forebyggelses- og hjerneskadeområdet i Danmark.
Senest opdateret: 25. februar kl. 11:46

Vores ekspertpanel består af:

Anne Norup

 Anne Norup

Anne Norup, ledende neuropsykolog, ph.d., Klinik for højt specialiseret neurorehabilitering/traumatisk hjerneskade, har i en årrække arbejdet klinisk og forsket indenfor neurorehabiliteringen. Aktuelt arbejder Anne Norup med moderat til svær hjerneskade og har et særligt fokus på, hvordan hele familien rammes af hjerneskaden.

Bente Klarlund Pedersen

Bente Klarlund

Bente Klarlund Pedersen er overlæge på Rigshospitalet og professor i integrativ medicin ved Københavns Universitet. Hun er leder af Center for Aktiv Sundhed, der forsker i Fysisk aktivitet og sundhed. Bente er kendt for sin omfattende forskning i, hvordan fysisk aktivitet kan reducere risikoen for en række sygdomme og anvendes i behandling. Hun er forfatter til mere end 600 artikler og bøger og bidrager til den offentlige debat og oplysning om sundhed. Bente Klarlund rådgiver fremover Hjernesagen om sundhed og forebyggelse

Christina Kruuse

Beskrivelse og billede på vej.

Hanne Christensen

Hanne Christensen

Hanne Christensen er klinisk professor og overlæge ved Neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun har siden 1998 beskæftiget sig videnskabeligt med apopleksi med fokus på klinisk forskning inden for det akutte forløb. Hanne er aktivt engageret i at optimere kvalitet i behandling af apopleksi. Hun er medlem af forskellige organisationer, blandt andet er Hanne formand for Styregruppen i Action Plan for Stroke in Europe og stiftende medlem af Women’s Initiative for Stroke in Europe (WISE).

Helle Iversen

 Helle Klingenberg Iversen

Helle Klingenberg Iversen, Apopleksiansvarlig overlæge, dr. med., Klinisk lektor, Apopleksienheden, Neurologisk Klinik Rigshospitalet, Københavns Universitet. Helle Klingenberg Iversen har gennem mange år arbejdet med at udvikle kvaliteten af den tidlige behandling og rehabilitering af apopleksipatienter. Hun har omfattende forskningserfaring og har bl.a. arbejdet systematisk med udvikling og implementering af brugerinddragelse på apopleksiafsnit, herunder metoder til inddragelse af mennesker med kommunikative og kognitive barrierer for deltagelse.
Helle Klingenberg Iversen rådgiver bl.a. Hjernesagen om brugerinddragelse, akut behandling af apopleksi og tidlig rehabilitering.

Karin Spangsberg Kristensen

Karin Spangsberg Kristensen

Karin Spangsberg Kristensen er projektleder på det nationale projekt ”Den Gode Genoptræningsplan”, MPH og fysioterapeut. Hun er ansat under Neurologisk Klinik på Rigshospitalet Glostrup og er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Neurorehabilitering. Hendes ekspertviden dækker over den eksisterende lovgivning om genoptræningsplaner. Karin har deltaget i flere arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade.

Lise Randrup Jensen

Lise Randrup Jensen

Lise Randrup Jensen er logopæd, Ph.d og ansat som lektor i Logopædi på Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.
Lise arbejder med forskning og undervisning i afasi, dvs. tab eller forstyrrelse af sprogfunktionen efter hjerneskade. Hendes forskning relaterer sig til logopædisk udredning og rehabilitering af afasi samt undervisning af pårørende og professionelle. Senest har Lise især beskæftiget mig med samtalepartnertræning til sundhedsprofessionelle med fokus på teoretiske perspektiver på ’den gode samtalepartner’, implementering af metoden samt empiriske metoder til at vurdere udbytte heraf.

Nora Holmestad-Bechmann

Holmestad Bechmann

Nora Holmestad-Bechmann er fysioterapeut, specialist i neurofysioterapi og MSc. Hun er afdelingsterapeut på Rigshospitalet Glostrup. Noras ekspertområde er neurofysioterapi og neurorehabilitering, og hun har en stor interesse for hjerneskaderehabilitering – både det tværfaglige arbejde og betydningen af dette.

Palle Petersen

Palle Petersen

Palle Petersen, dr.med., speciallæge i neurologi, konsulent. Palle Petersen har mangeårig erfaring inden for neurologisk klinik, forskning og ledelse. Palle Petersen har bl.a. arbejdet med udvikling af nationale retningslinjer for den nationale kvalitetsdata om apopleksi.

Søren Paaske Johnsen

Soeren Paaske Johnsen

Klinisk Professor ved det Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet ved Aalborg Universitetshospital. Søren Påske Johnsen rådgiver primært  Hjernesagen indenfor områderne: Forekomst af apopleksi, brug af data i udviklings-og kvalitetsarbejde og ulighed i sundhed.

Troels Wesenberg Kjær

Specialeansvarlig overlæge, ph.d, Neurofysiologisk Center, Neurologisk Afdeling, Roskilde Universitets Hospital. (Billede på vej)