Ekspertpanel

Hjernesagens ekspertpanel rådgiver Hjernesagen i faglige spørgsmål. Ekspertpanelet består af nogle af de mest respekterede fagfolk på forebyggelses- og hjerneskadeområdet i Danmark.
Senest opdateret: 20. august kl. 01:22

Ekspertpanelet består af:

Bente Klarlund Pedersen

Bente Klarlund Pedersen er overlæge på Rigshospitalet og professor i integrativ medicin ved Københavns Universitet. Hun er leder af Center for Aktiv Sundhed, der forsker i Fysisk aktivitet og sundhed. Bente er kendt for sin omfattende forskning i, hvordan fysisk aktivitet kan reducere risikoen for en række sygdomme og anvendes i behandling. Hun er forfatter til mere end 600 artikler og bøger og bidrager til den offentlige debat og oplysning om sundhed. Bente Klarlund rådgiver fremover Hjernesagen om sundhed og forebyggelse

Christina Kruuse

Beskrivelse på vej.

Hanne Christensen

Hanne Christensen er klinisk professor og overlæge ved Neurologisk afdeling på Bispebjerg Hospital. Hun har siden 1998 beskæftiget sig videnskabeligt med apopleksi med fokus på klinisk forskning inden for det akutte forløb. Hanne er aktivt engageret i at optimere kvalitet i behandling af apopleksi. Hun er medlem af forskellige organisationer, blandt andet er Hanne formand for Styregruppen i Action Plan for Stroke in Europe og stiftende medlem af Women’s Initiative for Stroke in Europe (WISE).

Helle Iversen

Klinisk forskningslektor, apoleksiansvarlig overlæge, dr.med., Neurologisk Klinik, Rigshospitalet, Glostrup.

Karin Spangsberg Kristensen

Karin Spangsberg Kristensen er projektleder på det nationale projekt ”Den Gode Genoptræningsplan”, MPH og fysioterapeut. Hun er ansat under Neurologisk Klinik på Rigshospitalet Glostrup og er bestyrelsesmedlem i Dansk Selskab for Neurorehabilitering. Hendes ekspertviden dækker over den eksisterende lovgivning om genoptræningsplaner. Karin har deltaget i flere arbejdsgrupper under Sundhedsstyrelsen vedrørende voksne med erhvervet hjerneskade.

Lise Randrup Jensen

Ph.d., lektor i audiologopædi, Institut for Nordiske Studier og Sprogvidenskab, Københavns Universitet.

Nora Holmestad-Bechmann

Nora Holmestad-Bechmann er fysioterapeut, specialist i neurofysioterapi og MSc. Hun er afdelingsterapeut på Rigshospitalet Glostrup. Noras ekspertområde er neurofysioterapi og neurorehabilitering, og hun har en stor interesse for hjerneskaderehabilitering – både det tværfaglige arbejde og betydningen af dette.

Palle Petersen

Beskrivelse på vej.

Søren Paaske-Johansen

Beskrivelse på vej.

Troels Wesenberg Kjær

Specialeansvarlig overlæge, ph.d, Neurofysiologisk Center, Neurologisk Afdeling, Roskilde Universitets Hospital.