Velkommen til den nye regering

Danmark har netop fået ny regering. Tre ministre er særligt vigtige for mennesker med hjerneskade og deres familier: sundheds- og ældreministeren, social- og indenrigsministeren og beskæftigelsesministeren. Hjernesagen har budt dem velkommen med et brev.
Senest opdateret: 06. juli kl. 02:01

Sundheds- og ældreminister Sophie Løhde

Hjernesagen er glad for, at vi nu får et ministerium, der forener og sætter fokus på sundheds- og ældreområdet. Det er især relevant for Hjernesagens medlemmer, for langt de fleste, der får en blodprop eller en blødning i hjernen, er over 60 år.

Hjernesagen håber, ministeren vil lægge stor vægt på forebyggelse, som Hjernesagen mener fylder alt for lidt i dag.

Brev til sundheds- og ældreminister Sophie Løhde (V)

 

Social- og indenrigsminister Karen Ellemann

Det er meget vigtigt, at den sociale indsats inddrager borgeren og de pårørende mest muligt og tager udgangspunkt i borgerens behov, mener Hjernesagen.

Hjernesagen håber, at Karen Ellemann blandt andet vil være med til at gøre op med den fremherskende aldersdiskrimination på socialområdet. Den gør det meget vanskeligt for mennesker over folkepensionsalderen at få den hjælp og støtte, de har brug for.

Brev til social- og indenrigsminister Karen Ellemann (V)

 

Beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen

Det er vigtigt for mennesker med hjerneskade, at den beskæftigelsesrettede indsats bliver en del af den samlede rehabiliteringsplan og -indsats. Det anbefalede Carstyen Koch-udvalget blandt andet. Men det sker desværre ikke i dag. Det er problematsik, og Hjernesagen håber, den nye minister vil rette op på det.

Brev til beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V)