fbpx

StrokeLinjen er kommet flyvende fra start

26.01.21
Med økonomisk støtte fra TrygFonden lancerede Hjernesagen i 2020 StrokeLinjen – et tilbud om telefonrådgivning og on-line informationer om stroke. Rådgivningen har været i drift siden maj måned sidste år, og tallene afslører en flyvende start.

Siden maj 2020 har Hjernesagens telefonrådgivning været udvidet med et tilbud om sundhedsfaglig rådgivning under StrokeLinjen – de første måneder i en pilot-/afprøvningsfase og siden den officielle indvielse af StrokeLinjen i oktober i en mere permanent form. Hjernesagen har kigget nærmere på henvendelserne i telefonrådgivningen, og tendensen er meget klar: Danmark har taget mod StrokeLinjen med åbne telefoner.

Rekordmange henvendelser
I forhold til de tidligere års telefonrådgivning har der i 2020 været markant flere opkald til StrokeLinjen. Henvendelserne kommer i forhold til tidligere i langt højere grad fra hele landet, der ringes ind langt tidligere i sygdomsforløbet, og der er i 2020 en mere ligelig kønsmæssig fordeling på opkaldene til StrokeLinjen. Det glæder Hjernesagens landsformand, Tue Bøtkjær Byskov:

“Det ser ud til, at Hjernesagens nye rådgivningstilbud StrokeLinjen har ramt en målgruppe, som ikke tidligere har haft et sted at henvende sig. Vi har haft rekordmange henvendelser i rådgivningens første måneder, og vores forudsigelser om, at også mennesker, der for nyligt er udskrevet fra sygehuset, har behov for vores rådgivningstilbud, viste sig at ramme plet. Det er naturligvis glædeligt, at vi på den måde kan være med til at gøre en forskel for endnu flere danskere med stroke inde på livet”, understreger han.

I StrokeLinjen er det muligt både at få socialrådgivning, sundhedsfaglig rådgivning, neuropsykologisk rådgivning og juridisk rådgivning. Telefonsamtalerne i StrokeLinjen varer i gennemsnit omkring 15 minutter, men det tal dækker over meget store variationer: Nogle samtaler er overstået på ganske få minutter, andre varer over en time.

Som nævnt er den nye tilføjelse til Hjernesagens telefonrådgivning et tilbud om sundhedsfaglig rådgivning, men meget tyder på, at lanceringen af StrokeLinjen også har haft en positiv afsmittende effekt på de eksisterende rådgivningsaktiviteter: Således steg antallet af henvendelser vedrørende socialrådgivning med 32 procent sidste år i forhold til 2019. Sammenlagt med de mange nye henvendelser om sundhedsfaglig rådgivning betyder det, at der har været mange flere opkald til StrokeLinjen i 2020 end til de tidligere års rådgivningstilbud i Hjernesagen.

Mange opkald i det tidlige forløb
Samtidig afslører tallene, at Hjernesagen med StrokeLinjen har fået fat i helt nye målgrupper: Hvor cirka 75 procent af alle henvendelser omkring sociale spørgsmål drejer sig om mennesker, som har været ramt i et år eller længere, handler omkring 70 procent af henvendelserne i den sundhedsfaglige rådgivning om personer, som har været ramt i under et år. StrokeLinjen når altså ud til danskerne langt tidligere i deres sygdoms-/rehabiliteringsforløb end hidtil, og der lader til at være et stort behov for sundhedsfaglig rådgivning i det helt tidlige forløb.

StrokeLinjen når også længere ud i Danmark: I forhold til året før har der været en stigning i antal henvendelser fra borgere i Region Hovedstaden på 17 procent, en stigning i Region Midtjylland på 33 procent og en stigning i Region Sjælland på 63 procent. Henvendelserne fra Region Syddanmark og Nordjylland ligger på samme niveau.

Flere yngre, flere ramte og flere kvinder
I modsætning til mange andre handicap- og patientforeningers rådgivningstilbud kommer opkaldene til StrokeLinjen ikke primært fra de pårørende – men faktisk oftere fra de ramte: Over halvdelen af henvendelserne i 2020 kom fra de ramte selv, hvor der i 2019 var en ganske lille overvægt af henvendelser fra de pårørende.

Ser vi på, hvilken alder den ramte har i de enkelte henvendelser er der en stigning i antallet af henvendelser i stort set alle aldersgrupper. Og det er tydeligt, at det særligt er personer i den erhvervsaktive alder, som henvender sig til StrokeLinjen.

Endelig er der i 2020 sket et skifte, når det drejer sig om kønnet på den ramte, henvendelserne drejer sig om: Tidligere handlede de fleste opkald i rådgivningen om ramte mænd, mens der i 2020 har været 18 procent flere henvendelser om ramte kvinder.

Samlet set kan man altså konkludere, at lanceringen af StrokeLinjen har været en succes med travle telefonlinjer, en bredere dækning – både geografisk, aldersmæssigt og vedrørende tidspunktet i sygdomsforløbet.