fbpx

Serviceloven og besøg på sociale tilbud normaliseres

07.07.20
Social- og Indenrigsministeriet satte i marts serviceloven ud af kraft med en COVID-19-bekendtgørelse, men den er nu ophævet.

Det betyder, at kommunen ikke længere kan træffe afgørelser med henvisning til COVID-19-bekendtgørelsen, fx har flere fået begrænset hjælp til rengøring og anden praktisk hjælp. Samtidig betyder det, at de midlertidige afgørelser og beslutninger, der er truffet efter bekendtgørelsen, bortfalder.

Den hjælp, borgeren havde før COVID-19, træder således igen i kraft. Borgeren skal derfor modtage den fulde hjælp og støtte, kommunen i sin tid traf afgørelse om.

Hvis hensynet til borgeren i den aktuelle smittesituation gør, at det ikke er hensigtsmæssigt, f.eks. fordi borgeren er i en særlig risikogruppe, og det ikke er muligt praktisk at tilrettelægge hjælpen og støtten på en anden måde, skal der træffes en ny afgørelse om hjælp og støtte, der kan afhjælpe borgerens behov efter de almindelige regler i serviceloven.

Besøgsforbud på sociale tilbud er ophævet

Det generelle midlertidige besøgsforbud på sociale tilbud er ophævet den 24. juni 2020.

Der er som udgangspunkt ikke længere særlige besøgsrestriktioner, og man kan derfor få besøg som normalt igen.

Besøg på sociale tilbud skal altid ske i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer om håndtering af COVID-19, herunder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning.

Der kan dog indføres undtagelser fra reglerne lokalt, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det kan derfor forsat være muligt for det enkelte sted at indføre besøgsrestriktioner, hvis det er nødvendigt at skærme særlige risikogrupper på stedet.

Besøgsrestriktioner kan indføres overfor en eller flere beboere, i den enkelte besøgssituation eller for tilbuddet i sin helhed.

Hvad skal der til, for at der lokalt kan indføres besøgsrestriktioner?

Ifølge Social- og Indenrigsministeriet kan ledelsen undtagelsesvis indføre lokale besøgsrestriktioner, hvis:

  • det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med COVID-19 for en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller
  • en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer for, hvem der tilhører en risikogruppe kan ses i Sundhedsstyrelsens skrivelse om håndtering af personer i øget risiko. Læs retningslinjerne her