Ret til renter efter skadeserstatning

05.01.21
Hvis du har modtaget erstatning fra patientskademyndighederne i løbet af de sidste 10-15 år, har du sandsynligvis penge til gode: En højesteretsdom slår nemlig fast, at myndighedernes renteberegning har været forkert.

Den 4. december 2020 afsagde Højesteret dom i en sag mod patientskademyndighederne i Danmark – og akkurat som ved Byretten i 2018 og Landsretten i 2019 tabte myndighederne. Sagen er principiel og handler om Ankenævnet for Patienterstatnings renteberegning – og Hjernesagens juridiske rådgiver, advokat Søren Kroer fra advokatfirmaet Kroer/Fink, som førte sagen, siger, at rigtigt mange står til at få en højere erstatning udbetalt:

”Jeg vil gå så vidt som til at sige, at har man fået anerkendt en patientskade og udbetalt erstatning for den, så vil man med 99 procent sikkerhed have krav på en rentetilskrivning – altså en større erstatning, end den man allerede er blevet tildelt”, siger han.

Op til en million kr. til gode
Når man søger erstatning for en patientskade – det kan være en forkert behandling i sundhedsvæsnet, skader efter fejlmedicinering eller andet – bruger myndighederne typisk en rum tid på at behandle sagen: Der går oftest mellem et og to år, inden der ligger en afgørelse.

Hidtil har praksis været sådan, at man har foretaget sagsbehandling i to trin: I det første trin har myndighederne afgjort, om der skal tilkendes en erstatning eller ej – og først i andet trin er man gået i gang med at indhente materiale til en erstatningsudmåling. Nu har Højesteret altså slået fast, at der skal ske en rentetilskrivning fra det tidspunkt, hvor sagen oprindeligt er blevet anmeldt, og myndighederne derfor med rimelighed har kunnet begynde at indhente de relevante oplysninger.

”Det kan dreje sig om ret betydelige beløn”, siger Søren Kroer og fortsætter: ”I den konkrete sag fik min klient tilkendt omkring 100.000 kr. i renter, men vi har også et krav liggende på omkring en million kroner i renter”.

Mange millioner på spil
Dermed står mange danskere til at få omberegnet deres rentetilskrivning efter tilkendt patientskadeerstatning. Og eftersom rentetaksten i erstatningssager er forholdsvis høj, så er der ikke tale om småpenge. I alt har Patientskadeerstatningen anslået, at det drejer sig omkring 90 millioner kroner i årlige rentetilskrivninger.

Efter dommen blev afsagt i begyndelsen af december sidste år har Patientskadeerstatningen erklæret, at de vil gennemgå afgjorte sager tre år tilbage i tiden for at afgøre, om der skal ske en ekstra rentetilskrivning i hver enkelt sag. Men Søren Kroer mener, at myndighederne bør se på mange flere sager, hvor afgørelsen er faldet for flere år siden.

”Jeg vil opfordre alle, som har fået tilkendt patientskadeerstatning inden for de sidste 10 – 15 år om at rette henvendelse til os for at få undersøgt, om deres renter er beregnet korrekt. Det er de næsten helt sikkert ikke, og så vil jeg mene, at myndighederne skal udbedre fejlen – og dermed udbetale rentetilskrivningen”, understreger han.

Forældelsesfristen skal anfægtes
Dermed anfægter han Patientskadeerstatningens påstand om, at afgørelser, som er mere en tre år gamle, falder for forældelsesfristen.

”Udgangspunktet må være, at når man som myndighed har indrettet sin praksis forkert – og det har vi nu tre retsinstansers ord for, at Patientskadeerstatningen har gjort – så skal man se på alle de sager, hvor man har begået fejl. Der skal man ikke kunne påberåbe sig en forældelsesfrist. Derfor skal vi nu i gang med at udfordre den her grænse på tre år, som Patientskadeerstatningen har sagt, at de opererer med”, siger Søren Kroer.

Har du eller din nærmeste pårørende modtaget en erstatning fra Patientskadeerstatningen opfordrer Hjernesagen derfor til, at du henvender dig til advokaterne Kroer/Fink for at få undersøgt, om du har ret til en rentetilskrivning. Læs mere på kroerfink.dk.