fbpx

Ret til genoptræning under COVID-19?

03.04.20
Under den verserende coronaepidemi er flere love midlertidigt suspenderet eller ændret for at forebygge spredning af smitte. Det gælder imidlertid ikke retten til genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

Sundhedsstyrelsen udsendte den 1. april et revideret notat, der beskriver de kritiske funktioner i sundhedsvæsnet, som skal opretholdes under COVID-19. Her nævnet genoptræning og rehabilitering efter fx hjerneskade specifikt som en kritisk funktion, forudsat en manglende indsats kan medføre uoprettelig funktionsnedsættelse.

Hvis det omvendt ikke skønnes at medføre funktionstab eller forværring af kritisk sygdom, anses genoptræningen ikke som en kritisk funktion – og bliver derfor ikke opretholdt under epidemien. Det kan eksempelvis gælde vedligeholdende træning.

Ikke-kritiske behandlinger kan udvikle sig kritisk
Sundhedsstyrelsen understreger, at der altid skal ske en konkret, individuel faglig vurdering af, hvad der er kritisk for den enkelte borger. Og det fremhæves ligeledes i notatet, at hvis en i udgangspunkt ikke-kritisk behandling bliver udskudt i lang tid, kan det ende med, at den faktisk bliver kritisk.

Derfor skal der løbende ske en faglig revurdering af kritisk/ikke-kritisk funktion, når det gælder rehabilitering og genoptræning.

Hvad er en kritisk funktion?
En kritisk funktion er en aktivitet, som er nødvendig for i betydelig grad at styrke, opretholde eller hindre forværring af en persons sundhed, funktionsniveau, livskvalitet og arbejdsevne. Det handler altså ikke om at en funktion er akut eller livsnødvendigt, og en kritisk funktion kan både omfatte sygdomsbehandling, sundhedsfaglig pleje, forebyggelse og genoptræning.

I 2010 udgav Sundhedsstyrelsen en såkaldt medicinsk teknologivurdering af hjerneskaderehabilitering, hvor det slås fast, at mennesker, der er udskrevet med en genoptræningsplan efter en erhvervet hjerneskade, skal have påbegyndt deres genoptræning så hurtigt som muligt efter udskrivelsen. Desuden fremgår det, at genoptræningen skal være af en vis intensitet, fordi det giver det bedste behandlingsresultat.

Det betyder også, at genoptræning til mennesker med følger efter en erhvervet hjerneskade kan anses for at være en kritisk funktion, fordi den manglende genoptræning kan medføre uoprettelig skade, hvis der går for lang tid før den gennemføres.

Ret til vederlagsfri fysioterapi
Hvis din fysioterapeut vurdere, at der i dit tilfælde vil være en betydelig risiko for at dit funktionsniveau vil blive væsentligt forværret, hvis du ikke modtager din vederlagsfri fysioterapi, så kan din igangværende behandling godt forsætte.

Læs Sundhedsstyrelsens notat på deres hjemmeside – og husk, at du altid kan henvende dig til Hjernesagens rådgivning, hvis du er i tvivl om din situation.