fbpx

Opdatering af Forløbsprogram for voksne med erhvervet hjerneskade er offentliggjort

07.09.20
Sundhedsstyrelsen offentliggjorde fredag d. 4. september den længe ventede opdatering af Forløbsprogram for voksne med erhvervet hjerneskade, som første gang blev publiceret tilbage i 2011.

Den nye version “Anbefalinger for tværsektorielle forløb for voksne med erhvervet hjerneskade” skal være med til at sikre, at landets regioner og kommuner leverer indsatser af samme høje faglige kvalitet til mennesker med behov for rehabilitering efter hjerneskade, uanset hvor man er bosat.

I forhold til Forløbsprogrammet har de nye anbefalinger den fordel, at Sundhedsstyrelsen nu har samlet beskrivelser af, hvad der karakteriserer de forskellige regionale og kommunale genoptræningsniveauer et sted.

På den positive side tæller også, at programmet har udbygget anbefalingerne, når det gælder patientinddragelse og tværsektorielt samarbejde samt anbefalinger om hjerneskadekoordination.

Forløbsprogrammet har dog forsat den betydelige svaghed, at der alene beskrives indsatser som “kan” gøres, men ikke “skal” gøres. På trods af, at programmet indeholder opdaterede anbefalinger og mange gode intentioner, så er vi forsat langt fra målet om at sikre ensartet kvalitet af tilbud om rehabilitering til mennesker med erhvervet hjerneskade. For at sikre dette er det nemlig nødvendigt, at vi får bindende retningslinjer for kvalitet og samtidig krav om systematisk indsamling af relevante data. Kun på den måde kan vi følge med i, hvordan indsatserne rent faktisk virker og samtidig understøtte løbende kvalitetssikring.

Hjernesagens ønske om en national handleplan for stroke indeholder derfor også kravet om at få en bindende model for rehabilitering, så “kan”-anbefalinger erstattes af “skal” på de områder, hvor vi faktisk ved, hvad der er det bedste at gøre. Alt andet vil jo være spild af både den enkeltes og samfundets ressourcer!

Læs Forløbsprogrammet her