fbpx

Nyt om COVID-19 og retten til sygedagpenge

19.05.20
En bred politisk aftale fra 18. maj 2020 sikrer, at personer i den særlige risikogruppe for COVID-19 og deres pårørende kan blive væk fra arbejdet, hvis det er for risikofyldt, frem til 1. september 2020.

Den politiske aftale betyder, at både personer i risikogruppen og deres pårørende har mulighed for at blive hjemme under den gradvise genåbning af Danmark og samtidig modtage sygedagpenge. Er du i tvivl om dine rettigheder, kan du altid kontakte Hjernesagens rådgivning.

Hvem er omfattet af ordningen?
Det er din privat praktiserende læge, der konkret skal vurdere, om du er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen.

Som medarbejder skal du drøfte med din arbejdsgiver, om det er muligt for dig at arbejde på en måde, så du ikke er i smittefare. Det kan fx være at indrette din arbejdsplads, så den er mere sikker, ændre i dine arbejdsopgaver – eller alternativt om du kan arbejde hjemmefra. Hvis ingen af delene er muligt, kan du fritages fra arbejde og være berettiget til sygedagpenge.

Ordningen træder i kraft, når lovgivningen er på plads omkring 20. maj, og vil i første omgang gælde frem til 1. september

Hvem er i risikogruppen?
Det er Sundhedsstyrelsen, som definerer den gruppe af personer, som er i særlig risiko for at få et alvorligt eller langstrakt sygdomsforløb, hvis de bliver smittet med COVID-19. Gruppen ser pr. 18. maj 2020 ud som følger:

Høj alder

 • Personer over 70 år og særligt personer over 80 år
 • Personer over 65 år og samtidig forekomst af en eller flere kroniske sygdomme

Overvægt

 • Personer med BMI over 35
 • Personer med BMI over 30 og samtidig kronisk sygdom

Nedsat immunforsvar, fx

 • Medfødt eller erhvervet
 • Immunhæmmende behandling

Følgende sygdomme og tilstande

 • Svær hjertekarsygdom
 • Svær eller alvorlig lungesygdom
 • Kræftsygdomme
 • Kronisk nyresygdom med nedsat nyrefunktion
 • Mavetarm- eller leversygdom med komplikationer
 • Diabetes, der er dårligt reguleret
 • Fremskreden demenssygdom
 • Andre degenerative og neuromuskulære sygdomme, der medfører nedsat hostekraft

Gravide (ud fra et forsigtighedsprincip)

Apopleksi og COVID-19
Sundhedsstyrelsen vurderer, at sværhedsgraden af apopleksi har betydning for ens prognose. Derfor skal der ske en konkret individuel vurdering i hvert tilfælde.

Har man nedsat hostekraft, synkebesvær og talebesvær er man i øget risiko for alvorligt forløb af en luftvejsinfektion – herunder også coronainfektion.Ca. en tredjedel af alle patienter med apopleksi har dysfagi og en del af disse nedsat hostekraft.

Personer med kognitiv svækkelse kan have svært ved at forstå, huske og/eller efterleve de anbefalede råd om hygiejne og afstand, hvorfor disse personer er i øget risiko for smitte. Såvel høj alder som anden underliggende sygdom betyder tilsvarende, at denne gruppe er i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb med COVID-19.

Hvis du har en kombination af flere risikofaktorer, og du føler dig utryg ved at gå på arbejde, så drøft situationen med din arbejdsgiver for at se, om det er muligt at få skabt ændringer på din arbejdsplads eller arbejde hjemmefra. Hvis det ikke er muligt, så kontakt din praktiserende læge for at få vurderet, om du tilhører den særlige risikogruppe.