fbpx

Nyt om beskæftigelsesområdet

11.09.20
Regeringen har midlertidigt sat den aktive beskæftigelsesindsats i bero. Det betyder, at møder, opfølgning, den lediges forpligtigelse til at stå til rådighed, beskæftigelsestiltag m.m. kan variere fra kommune til kommune. De fleste kommuner er begyndt at lave fysiske møder på jobcentret igen, men med særlige restriktioner.

Muligheden for sygedagpenge fra første fraværsdag til personer med særlig risiko for at blive alvorligt syge ved smitte med covid-19 og nærmeste pårørende i hustanden forlænges frem til den 31. december i år.

Det er den enkeltes læge, der skal vurdere, om medarbejderen er i risikogruppen eller er pårørende til en person i risikogruppen. De lønmodtagere, som ikke får løn under fraværet, får ret til sygedagpenge fra kommunen.

Under normale omstændigheder vil man modtage sygedagpenge i 22 uger, hvorefter sygedagpengene skal revurderes, og der skal tages stilling til, om sygedagpengene skal forlænges, eller om man skal overgå til anden ydelse. Det er imidlertid nu blevet besluttet, at sygedagpengene efter ovenstående ordning er gældende frem til den 31. december 2020.

Kommunen skal dog stadig træffe afgørelser om retten til bl.a. sygedagpenge. Det vil sige, at kommunen skal vurdere, om der er grundlag for at forlænge sygedagpengene, eller om personen skal overgå fx til et jobafklaringsforløb, ressourceforløb, visiteres til fleksjob, tilkendes førtidspension, eller om der skal foretages en raskmelding. Hvis personen ikke kan få forlænget sygedagpengene, men skal fortsætte et forløb, gælder ovenstående. Og kommunen vil først kunne træffe en gyldig afgørelse, når sagen er tilstrækkeligt oplyst.

Ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob og førtidspension
For at få tilkendt ressourceforløb, jobafklaringsforløb, fleksjob eller førtidspension skal en sag have været forelagt rehabiliteringsteamet. De fleste jobcentre er ved at være tilbage og afholder også møder i rehabiliteringsteamet, men der kan fortsat forekomme lokale forskelle alt efter COVID-19 smittens udbredelse lokalt.

Særligt om førtidspension
Efter de gældende regler vil det være muligt at tilkende førtidspension i visse sager, uden at sagen først har været forelagt rehabiliteringsteamet. Det gælder i sager, hvor sundhedskoordinator er kommet med en udtalelse, og kommunen vurderer, at det er åbenlyst, at der skal tilkendes førtidspension.

 

Læs om Sundhedsstyrelsens anbefaling omkring brugen af mundbind her.