fbpx

Nye anbefalinger fra Socialstyrelsen

05.11.21
Socialstyrelsen har netop offentliggjort nye anbefalinger til, hvordan landets kommuner skal arbejde med mennesker med erhvervet hjerneskade på social- og specialundervisningsområdet. Hjernesagen bifalder anbefalingernes indhold, men efterspørger også en højere grad af ensretning på området.

Mennesker, som har fået en alvorlig hjerneskade, har meget ofte et stort behov for støtte i hverdagen. De kan have forskellige typer af funktionsnedsættelser, som griber ind i mange af livets områder – og det stiller store krav til den indsats, der skal til for at give den bedst tænkelige støtte.

Derfor hilser Hjernesagen også velkommen, at Socialstyrelsen netop har udgivet en ny række anbefalinger til den indsats, målgruppen har behov og de kompetencer, der skal til for at yde den rette støtte.

Helt overordnet anbefaler Socialstyrelsen, at der arbejdes helhedsorienteret og med maksimal inddragelse af borgeren selv – både i formuleringen af målene for rehabilitering og planlægningen af selve indsatsen. Det er et princip, som Hjernesagen i høj grad bifalder, og i det hele taget hilses de reviderede anbefalinger velkommen. Dog anfører Hjernesagens direktør, Birgitte Hysse Forchhammer, også, at det er en udfordring, at Socialstyrelsens anbefalinger på området ikke på alle områder flugter med Sundhedsstyrelsens:

– Det kan være udfordrende, at der findes anbefalinger fra forskellige styrelser på det her område. Alle parter – også Sundhedsstyrelsen – har bidraget til arbejdet, og Hjernesagens holdning er, at man fremadrettet både bør og kan udarbejde et fælles sæt anbefalinger, siger hun.

Anbefalingerne er udarbejdet i samarbejde med bl.a. Hjernesagen – og med omkring bordet har også siddet en række faglige eksperter, Kommunernes Landsforening, Danske Regioner samt altså Sundhedsstyrelsen.

De samlede anbefalinger kan hentes via Socialstyrelsens hjemmeside.