Mange vender retur til arbejdsmarkedet efter stroke

14.02.23
Nyt studie fra Aarhus Universitet viser, at yngre strokepatienter i langt højere grad når tilbage på arbejdsmarkedet end forventet.

56 procent af alle strokepatienter mellem 18 og 60 år er vendt tilbage til arbejdsmarkedet et halvt år efter, de har haft deres stroke, og yderligere halvandet år senere er samme tal steget til 64 procet. Det er hovedresultatet af ph.d. Nils Skajaas undersøgelse, som han selv kalder utroligt opmuntrende.

I undersøgelsen var alle inkluderede patienter aktive på arbejdsmarkedet, da de fik deres stroke. Af samme årsag har man udelukkende fokuseret på en forholdsvis yngre patientgruppe – og det påvirker resultaterne: Når yngre får et stroke, er det i mange tilfælde et mindre stroke, og det har selvsagt indflydelse på, i hvor høj grad man efterfølgende kan genoptage livsvaner fra tidligere.

En stærk velfærdsstat
Projektet kan ikke sige noget om, hvilken type job de strokeramte efterfølgende er vendt tilbage til – og det er derfor uklart, hvor mange som arbejder på deltid eller i flexjob af de strokeramte. Alligevel mener Nils Skajaa, at studiet kan være med til at skabe håb. Til Neurologisk Tidsskrift siger han blandt andet:

”Vi har en stærk velfærdsstat og et stærkt sikkerhedsnet i Danmark, når man mister sit job, og vi har gode muligheder for at løfte strokeramte patienter tilbage på arbejdsmarkedet igen. Det ser man ikke i samme grad i andre lande.”

Han understreger også, at det vil være relevant med flere undersøgelser, som blandet fokuserer på, hvilket type af beskæftigelse, de strokeramte havner i efter genoptræning – og hvad der ligger til grund for deres tilbagevenden til arbejdsmarkedet.