fbpx

Hvem vaccineres hvornår?

17.02.21
Hjernesagen har spurgt Sundhedsstyrelsen om, hvilke kriterier, der ligger til grund for, hvornår man får tilbudt vaccine mod Covid-19. Svaret lyder bl.a. at personer i særligt øget risiko, som kan forvente at blive tilbudt vaccination i de næste uger, altovervejende er patienter, som har haft et nyligt forløb på hospitalet – og at de visiteres til vaccination af sygehusets læger.

Mange af Hjernesagens medlemmer er fortsat usikre på, hvilken vaccinationsgruppe de tilhører, og hvornår de kan forvente at få tilbud om vaccination. Ifølge Sundhedsstyrelsens vaccinationsplan vil særligt sårbare patienter få tilbudt vaccination i vaccinationsgruppe 5, som man tager hul på i løbet af de kommende uger. Spørgsmålet er blot, hvordan man definerer særligt sårbare patienter?

I Sundhedsstyrelsens seneste udmelding om personer i øget risiko hedder det bl.a. at ”Sundhedsstyrelsen vurderer, at følgende neurologiske sygdomme og tilstande medfører øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19: Apopleksi, særligt ved nylig apopleksi, svær funktionsnedsættelse eller komorbiditet”.

Hjernesagen har spurgt specialkonsulent Anne Tving Jensen fra Sundhedsstyrelsen om kriterierne for vaccinationsgruppe 5, og hvordan patienter bliver henvist til vaccination.

Vil apopleksipatienter, der lever op til Sundhedsstyrelsens kriterier, blive visiteret til vaccinationsgruppe 5?

“Som beskrevet i Retningslinjer for håndtering af vaccination mod COVID 19, vurderer Sundhedsstyrelsen, at personer med apopleksi, særligt ved nylig apopleksi, svær funktionsnedsættelse eller komorbiditet medfører øget risiko for et alvorligt forløb ved COVID-19, og dermed hører under vaccinationsgruppe 10″, forklarer Anne Tving Jensen og fortsætter:

“Gruppe 5 er derimod personer som er i særlig øget risiko, altså dem med størst risiko for alvorlig sygdom og død. Personer i særlig øget risiko udgør en delmængde af personer med sygdomme og tilstande, der medfører en øget risiko for et alvorligt forløb – altså dem, som hører til i vaccinationsgruppe 10. Det er en lægefaglig vurdering om den enkelte evt. er i gruppe 5, og det vil typisk være ved en kombination af fx aktuel sygehuskontakt, flere samtidige sygdomme, høj sværhedsgrad af sygdom og høj alder”.

Hvordan defineres ”nylig apopleksi”, og hvordan defineres ”svære funktionsnedsættelser eller komorbiditet”?

“Jeg kan ikke give en helt klar afgrænsning/definition af hhv. ”nylig apopleksi”, ”svære funktionsnedsættelser” eller ”komorbiditet”. Overordnet set er ”nyligt” inden for det sidste halve til hele år, ”svære funktionsnedsættelser” er fx synkebesvær og ”komorbiditet” er fx KOL, diabetes. Men det er en lægefaglig vurdering på baggrund af ens samlede helbredssituation der tilsiger om man er i øget risiko eller særligt øget risiko”.

Hvordan vil visitationen af disse patientgrupper foregå?

“For nuværende er der ikke åbnet op for vaccination af gruppe 10, nærmere beskrivelse af visitationen til denne gruppe er under udarbejdelse. Visitation af personer i gruppe 5 til vaccination, foregår primært ved den behandlingsansvarlige læge på sygehuset, da de fleste i denne gruppe vil have en aktuel sygehuskontakt. Men det kan også i nogle tilfælde ske via en alment praktiserende læge eller praktiserende speciallæge. Visitationen sker altid efter en lægefaglig vurdering. I notatet Vaccination af personer i særligt øget risiko for alvorligt forløb med COVID-19 kan du læse mere om visitation af gruppe 5″.

Du kan se hele oversigten over vaccinationsgrupperne her på Hjernesagens hjemmeside.