Hjernesagens Ærespris 2022 går til landets hjerneskadekoordinatorer

23.05.22
Hjernesagens Ærespris går i år til alle kommunernes hjerneskadekoordinatorer, fordi de hver eneste dag gør en enorm forskel for mennesker med hjerneskade tæt inde på livet. De guider, hjælper og støtter i det, der for mange tusinder danskere er en stor livskrise. Formanden for KL’s Socialudvalg, borgmester Ulrik Wilbek fra Viborg Kommune, modtog sammen med en repræsentant for hjerneskadekoordinatorerne fra hver af landets fem regioner prisen på alle hjerneskadekoordinatorernes vegne.

Der var stående klapsalver på Hjernesagens repræsentantskabsmøde, da landsformand Tue Byskov Bøtkjær søndag den 22. maj overrakte Hjernesagens Ærespris til landets hjerneskadekoordinatorer.

– Hjerneskadekoordinatorerne er rent teknisk et bindeled mellem hospitalet over rehabiliteringen til en ny hverdag. Men i bund og grund er det en ordning, som tilbyder det, man har allermest brug for i en meget sårbar position og en udsat fase af livet: Et menneske, som lytter og forsøger at hjælpe dig og din nærmeste videre i livet. Det gør hjerneskadekoordinatorerne til et enestående vigtigt bindeled – og det vil jeg gerne på vegne af Hjernesagens 10.000 medlemmer sige tak for, lød det blandt andet i Tue Byskov Bøtkjærs tale.

En enestående ordning
Ordningen med de kommunale hjerneskadekoordinatorer er noget nær enestående for hjerneskadeområdet; ingen andre sygdomsområder har helt den samme ordning i kommunerne. Og der er virkelig grund til at værdsætte den indsats, de gør.

– Hjerneskadekoordinatoren er garant for et møde i øjenhøjde i en livsforandrende og kaotisk situation efter en hjerneskade. Samtidig tilbyder de en helt igennem uundværlig hjælp i en jungle af regler og uoverskuelig lovgivning for personer, der for manges vedkommende går fra at være helt uden kontakt med det sociale system til i en eller anden grad at være afhængig af offentlig støtte, siger Tue Byskov Bøtkjær.

Derfor har Hjernesagen da også kæmpet for ordningen gennem årene. Der er blevet råbt op, når enkelte kommuner har valgt at nedlægge eller beskære ordningen, og man har igen og igen påpeget det urimelige i, at man i nogle kommuner kun tilbyder ordningen til personer, som er på arbejdsmarkedet.

Vigtigere end nogensinde
I de her år er det danske sundhedsvæsen under pres og forandring. Vi ser kortere indlæggelsestider, flere opgaver som skal løses i kommunalt regi, færre hænder til at løse dem og flere ældre og kronisk syge. Netop derfor er hjerneskadekoordinatorerne vigtigere end nogensinde:

– Som patientforening er vi selvfølgelig bekymrede for, hvordan de store velfærdsopgaver skal løses i fremtiden. Vi er bekymrede for, om endnu flere mennesker med stroke og andre hjerneskader vil komme i klemme mellem sektorerne. Og selvfølgelig er hjerneskadekoordinatorerne ikke løsningen på alle udfordringerne, men de udgør et enormt vigtigt bidrag, understreger Tue Byskov Bøtkjær.

Prisen blev modtaget af borgmester og formand for KL’s Socialudvalg, Ulrik Wilbek, sammen med regionale repræsentanter for landets hjerneskadekoordinatorer. Efter overrækkelsen bliver der sendt et diplom ud til samtlige kommuner i Danmark. Hjernesagens Ærespris er blevet uddelt siden 2010.

På billedet øverst ses fra venstre mod højre:

Anne-Britt Møller Nielsen Roesen, Randers Kommune, Signe Vinther Mølgaard, Odsherred Kommune, Heidi Schrøder, Vejle Kommune, Margit Davies, Ballerup Kommune, Ulrik Wilbek, KL, Tue Byskov Bøtkjær, Hjernesagen. Hjerneskadekoordinator Lone Smed Malle fra Aalborg Kommune var desværre fraværende.