fbpx

Gode råd til pårørende under COVID-19

09.07.20
Det er ikke let at være pårørende til et familiemedlem, som er i særlig risiko for at blive alvorligt syg, hvis vedkommende bliver smittet med coronavirus. Vi har samlet lidt inspiration og gode råd.

Opdateret 28. september 2020

Der kommer hele tiden nye vejledninger i forhold til at mindske spredning af coronavirus og genåbne landet. Det giver en masse begrænsninger i hverdagen – og gør ikke mindst livet som nærmeste pårørende til en person i den særlige risikogruppe vanskeligt. For hvordan opretholder man kontakt, hvis man skal undgå at besøge hinanden? Hvordan håndterer man sin egen stress og usikkerhed over situationen?

Med inspiration fra myndighederne, andre patientforeninger og vores egne medlemmer bringer vi her nogle gode råd – og opfordrer i øvrigt til, at man deler sine gode erfaringer med andre i samme situation.

Ret dig efter myndighedernes vejledning
Det er meget vigtigt, at vi undgår at sprede smitten. Derfor skal alle følge myndighedernes vejledning – og løbende følge med i udviklingen. Hjernesagen anbefaler alle at holde sig opdateret på coronasmitte.dk 

Del dine bekymringer
Mange pårørende er bekymrede og nervøse for deres nærmeste på plejehjem og botilbud i disse tider, hvor det er svært at opretholde kontakten med sine nærmeste. Det kan være en lettelse at dele sine bekymringer for sine kære med andre – du kan fx bruge Hjernesagens Facebookgruppe for pårørende.

Lad personalet hjælpe med kontakten
De steder, hvor der fortsat er besøgsrestriktioner, kan du tage kontakt til personalet på bostedet eller plejehjemmet for at høre, hvordan hverdagen går for din pårørende. Flere steder vil personalet også gerne hjælpe med kontakten. Fx har vi kendskab til et plejehjem, hvor de har investeret i nogle iPads, så de kan hjælpe beboerne med videokommunikation af en slags. Mange gør en ekstra indsats for at få det til at fungere.

Vær kreativ – send billeder og breve
Vær kreativ i forhold til, hvordan kommunikationen kan foregå – tag en dialog med plejehjemmet eller bostedet om, hvordan de kan hjælpe med at understøtte en kommunikation. Måske kan I bruge videoopkald, fx via Facetime eller Skype. Skriv et brev, send billeder fysisk eller elektronisk m.m. Personalet kan være behjælpelige med at læse højt.

Besøg på plejecentre og hospitaler
Besøgsforbud på plejehjem og hospitaler er ophævet fra den 2. juli 2020. Det betyder, at man vil kunne komme på besøg både ude og inde, så længe Sundhedsstyrelsens anbefalinger følges.

Styrelsen for Patientsikkerhed kan i tilfælde af lokale smitteudbrud påbyde kommunalbestyrelser eller regionsråd midlertidigt at udstede forbud mod eller restriktioner for besøg, når det er nødvendigt for at forebygge eller inddæmme udbredelse af COVID-19.

Vurderingen af om der er grundlag for at udstede påbud om besøgsrestriktioner foretages løbende på baggrund af bl.a. det samlede smittetal for kommunen samt oplysninger om, hvor smitten optræder lokalt.

Ledelsen af plejehjem, plejeboliger og aflastningspladser samt sygehuse og klinikker skal sikre, at besøg på både indendørs og udendørs arealer sker ud fra Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og at besøg gennemføres på en forsvarlig måde. Det vil altid være muligt med besøg i kritiske situationer og besøg fra fx ægtefæller. Trods eventuelle forbud eller restriktioner for besøg rettet mod én eller flere konkrete institutioner vil det fortsat være muligt at besøge i kritiske situationer, fx besøg hos en døende. Herudover vil det være muligt for beboere/ patienter at få besøg fra den nærmeste pårørende.

Den 28. september 2020 har Sundhedsstyrelsen skærpet kravende til, hvornår der skal bæres mundbind. Det gælder bl.a. på plejehjem og hospitaler, hvor der kan være situationer, hvor det ikke er muligt at holde den fornødne afstand. Afstanden defineres til minimum 1 meter og til 2 meter ved kontakt til mennesker, som har en øget risiko for at få et alvorligt sygdomsforløb ved COVID-19.

Besøg i sociale tilbud
Det generelle midlertidige besøgsforbud på sociale tilbud er ophævet den 24. juni 2020.

Der er som udgangspunkt ikke længere særlige besøgsrestriktioner, og man kan derfor få besøg som normalt igen.

Besøg på sociale tilbud skal altid ske i overensstemmelse med sundhedsmyndighedernes retningslinjer om håndtering af COVID-19, herunder Sundhedsstyrelsens retningslinjer om forebyggelse af smittespredning.

Der kan dog indføres undtagelser fra reglerne lokalt, hvis betingelserne herfor er opfyldt. Det kan derfor forsat være muligt for det enkelte sted at indføre besøgsrestriktioner, hvis det er nødvendigt at skærme særlige risikogrupper på stedet.

Besøgsrestriktioner kan indføres over for en eller flere beboere, i den enkelte besøgssituation eller for tilbuddet i sin helhed.

Ifølge Social- og Indenrigsministeriet kan ledelsen undtagelsesvis indføre lokale besøgsrestriktioner, hvis:

  • det er nødvendigt for at minimere risiko for smitte med COVID-19 for en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet på grund af et konkret smitteudbrud på tilbuddet, eller
  • en eller flere borgere eller medarbejdere på tilbuddet tilhører en risikogruppe.

Sundhedsmyndighedernes retningslinjer, for hvem der tilhører en risikogruppe, kan ses i Sundhedsstyrelsens Personer i øget risiko.

 

Vis hensyn
Vis hensyn og vær der for hinanden. Har du overskud og tid, så spørg om du kan hjælpe dine nærmeste og dine naboer – fx med indkøb, hvis du alligevel skal handle. Det kan også være med praktiske ting. Men sørg stadig for at undgå unødvendig fysisk kontakt og efterlad varer m.v. uden for døren. Husk god hygiejne: Vask hænder ofte og brug håndsprit.

Sundhedsstyrelsens anbefalinger til pårørende
Sundhedsstyrelsen er kommet med en række anbefalinger til pårørende til dem, der er særligt udsatte for at blive alvorligt syge, hvis de smittes med coronavirus. Det kan bl.a. dreje sig om mennesker med følger efter en erhvervet hjerneskade. Anbefalingerne lyder på at:

  • Blive hjemme i den udstrækning, det er muligt.
  • Undgå steder med mange mennesker. Vi fraråder fx, at du bruger offentlige transportmidler, særligt i myldretiden.
  • Undgå at røre næse, mund og øjne, hvis du ikke har rene hænder, da virus typisk smitter fra hænderne til slimhinderne i næse, mund og øjne.
  • Holde afstand til andre mennesker, især hvis de ser ud til at være syge. Dråber fra hoste og nys spreder sig i luften på 1-2 meters afstand, hvorfra de kan smitte andre. De bliver dog ikke hængende i luften længe.
  • Besøgsrestriktionerne på hospitaler, plejehjem og botilbud er ophævet, men der kan være undtagelser.
  • Du kan hjælpe din pårørende med indkøb og aflevere varer ved døren, evt. hjælpe med tilberedt mad.
  • Vær generelt opmærksom på dine pårørende.

Husk at du kan kontakte Hjernesagens rådgivning ved at ringe på telefon 34 10 20 30 eller sende en e-mail på social@hjernesagen.dk.