fbpx

Evaluering af socialområdet er skudt i gang

26.06.20
Hjernesagen har i dag været til reception og lancering af “Evalueringen af det specialiserede socialområde” i Social- og Indenrigsministeriet.

Evalueringen forventes at tage et par år. ”Vi har i flere år ventet på en kulegravning af socialområdet, som meget længe har været et postnummerlotteri for borgerne. Der er brug for at højne retssikkerheden for borgerne og sikre, at borgerne får det rigtige tilbud første gang” udtaler Hjernesagens landsformand Lise Beha Erichsen.

Social- og Indenrigsminister Astrid Krag har ladet sig inspirere af sundhedsområdet, hvor der er krav til kvalitet i indsatserne, men det forudsætter tilstrækkelig viden, som vi ikke har i dag. I dag er der ingen, som ved, hvad der findes af tilbud, hvilken kvalitet tilbuddene har, hvilke tilbud kommunerne anvender og om de borger, der får tilbuddet, rent faktisk får tilgodeset deres behov.

I forbindelse med evalueringen af området vil der bl.a. blive udarbejdet en model for beskrivelse af specialiseringsniveauer med henblik på en specialeplanlægning, som man også kender fra sundhedsvæsnet. Her er mennesker med følger efter erhvervet hjerneskade blevet udvalgt til at være pilotmålgruppe, hvilket betyder, at hjerneskadeområdet er det første område, der gribes fat i fra ministeriets side.

Yderligere vil specialundervisningsområdet også komme i fokus under evalueringen fortalte Social- og Indenrigsminister Astrid Krag. Set fra Hjernesagens side er det vigtigt, at den kommunikative og kognitive undervisning for mennesker med erhvervet hjerneskade ikke bliver glemt.

Lise Beha Erichsen udtaler ”Vi glæder os over, at der bliver sat fokus på mennesker med følger efter en erhvervet hjerneskade, som en af de første målgrupper. Hjernesagen ser frem til at byde ind og bidrage til arbejdet.”